Ympäristöasiat osaksi koulun arkea kiinnostavalla tavalla

WWF ja WSOY julkistivat tänään Helsingissä Koulujen ympäristötoimet -materiaalin, joka innostaa parantamaan koulun ympäristöasioiden tilaa sekä antaa ideoita koulussa ja kunnassa vaikuttamiseen.

Materiaalissa on opettajien arkea helpottavia toimintamalleja valmiine tutkimustehtävineen ja taustamateriaaleineen.

“Koulujen opetussuunnitelmat uudistuvat. Vastuu ympäristöstä ja hyvinvoinnista sekä kestävästä tulevaisuudesta on yksi keskeinen aihekokonaisuus, joka tulee jatkossa ottaa huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Myös tahto ja taidot toimia kestävän elämäntavan puolesta omassa arjessa sekä tehdä yhteistyötä paremman tulevaisuuden puolesta omassa yhteisössä, maassa ja myös maailmanlaajuisesti ovat vaativia oppimishaasteita tämän päivän koululaisille. Koulu voi kasvattaa nuorista aktiivisia kansalaisia, jotka tietävät, miten asioihin voi vaikuttaa”, WWF:n ympäristökasvattaja Tarja Malmi-Raike sanoo.

WWF:n ja WSOY:n valmistama Koulun ympäristötoimet -materiaali tukee hyvin näitä koulun kasvatus- ja opetustavoitteita ja kannustaa kouluja tarttumaan yhteisiin ympäristöhaasteisiin myönteisesti ja aktivoivasti. Koulun ympäristötoimet voivat hoitua mallikkaasti, kun opettajat, oppilaat, muu henkilökunta, vanhemmat ja kunnan työntekijät toimivat yhdessä.

Materiaali sisältää kaksi kansiota: yhden ala-asteille ja toisen yläasteille ja lukioille. Sisältö on pääpiirteissään sama, mutta pedagogiset ideat on laadittu eri-ikäisten oppilaiden tarpeita ajatellen. Kansion aihepiirejä ovat kestävä kehitys ja koulun arki sekä opetussuunnitelmat, ruoka, energia, liikenne, tavarat ja hankinnat, vesi, jätehuolto ja kierrätys, puhtaus ja kemikaalit, koulun piha, viestintä ja vaikuttamisen keinot sekä globalisaatio ja matkailu.

Jokaiseen tutkittavaan ympäristöasiaan liittyy yksi tai useita teema-artikkeleita, joissa on tietoa mm. kyseisen asian ympäristövaikutuksista sekä sosiaalisista, yhteiskunnallisista ja maailmanlaajuisista ulottuvuuksista. Syvällisempää opiskelua ja pohdintaa helpottavat teemoihin liittyvät harjoitukset. Niiden avulla koulussa käsitellyt asiat kulkevat koteihin.

Kansiossa on myös kolme pelikokonaisuutta: Yhteinen kaupunkimme vaarassa -draamapeli ilkivallasta, Maailmankauppapeli ja Ekologinen matkailija -peli. Niiden avulla oppilaat voivat testata omia ympäristötietojaan ja -asenteitaan. Materiaalin avulla koululaiset voivat myös muun muassa tehdä ekotekoja jokapäiväisessä elämässään, järjestää mielenosoituksen tai tehdä kunnallisaloitteen jonkin ympäristöasian hyväksi.

Koulun ympäristötoimet -materiaalin on koonnut WWF:n ympäristökasvatuksen työryhmä, johon kuuluvat biologian jaa maantieteen opettajat Tapani Aarnio, Kirsi Arino, Juha Kuronen, Annikki Lappalainen, Marjo Petäjäaho, Eeva-Liisa Ryhänen ja Ulla Tiainen, kuvataiteen opettaja Niina Luukkaala, historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jorma Parkkonen sekä luokanopettaja Tarja Malmi-Raike. Materiaalin voi tilata Kunnallistukku Oy:stä, puh. (09) 412 7747.

WWF:llä on myös muita ympäristökasvatukseen liittyviä materiaaleja sekä aktiivisesti toimiva Naturewatch-ympäristökasvatusohjelma, jossa oppilaat tekevät kenttätutkimuksia. Naturewatchissa on mukana 2000 oppilasta 50 koulussa.

Lisätietoja:
WWF / ympäristökasvattaja Tarja Malmi-Raike,
gsm 050 347 8063, [email protected]
WWF / tiedottaja Laura Saarilahti, gsm 040 556 9860, [email protected]
WSOY / Aila Niemitukia, puh. (09) 6168 3524, [email protected]