Pandapalkinto 2002: Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisten alueiden alkuperäiskansojen elämään

WWF jakoi tänään torstaina 28.11. Suomessa neljättä kertaa Pandapalkinnon (15.000 euroa), jolla halutaan edistää luonnonsuojelun hyväksi tehtyjä tekoja sekä aktiivista luonnon- ja ympäristönsuojelutoimintaa. Tämänvuotinen palkinto myönnettiin Tampereen ammatti-korkeakoulun Snowchange – Pohjoisten alkuperäiskansojen havaintoja ilmastonmuutoksesta -projektiin.

Snowchange

-hankkeessa kerätään havaintoja ilmastonmuutoksen vaikutuksista ennen kaikkea pohjoisten alkuperäiskansojen keskuudesta. Havaintoja on kerätty alkuvuodesta 2001 lähtien eri puolilta napa-aluetta. Kyseessä on uudentyyppinen lähestymistapa tähän suurimpaan maailmanlaajuiseen ympäristöuhkaan.

Havainnot kertovat ilmaston todellisista muutoksista ja niiden vaikutuksista luontoon ja alkuperäiskansoihin. Ilmastonmuutos uhkaa jopa joidenkin alkuperäiskansojen kulttuurin ja elämänmuodon säilymistä, koska lämmennyt ilmasto ei mahdollista ruoan hankkimista luonnosta alkuperäiseen tapaan.

“Hankkeesta julkaistava kirja välittää tiedon eri kielillä ympäri arktista aluetta. Toivottavasti poliittiset päättäjät tutustuvat siihen ja tekevät päätöksiä, jotka pysäyttävät ilmastonmuutoksen etenemisen. Alkuperäiskansat voivat myös oppia tästä erilaisia mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen omilla asuinalueillaan”, sanoo palkintoraadin jäsen Heidi Andersson.

Tampereen ammattikorkeakoulu on ollut arktisten ympäristöasioiden aktiivinen puolestapuhuja ja tiedon kokoaja koko arktiselta alueelta. Myös opiskelijat Kanadassa, Suomessa ja Venäjällä ovat voineet osallistua aktiivisesti hankkeeseen tutkijoina ja opiskelijoina.

Snowchange

on mukana Arktisen neuvoston alaisessa

Arctic Climate Impact Assessment

-selvityksessä. Helmikuussa 2002 järjestettiin ensimmäinen konferenssi, johon osallistui yli 100 arktisten alkuperäiskansojen edustajaa, tiedemiestä ja kansalaisjärjestöjen jäsentä. Seuraava konferenssi pidetään Murmanskissa, Venäjällä helmikuussa 2003, ja silloin keskitytään paikallisten poronhoitajien elinkeinomahdollisuuksien säilymiseen.

WWF:n Pandapalkinto jaetaan vuosittain WWF:n yhteydessä toimivan Heidi Anderssonin nimikkorahaston tuotoista. Palkinto voidaan jakaa osiin, ja sen voi saada yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö. Tänä vuonna kilpailuun jätettiin 32 hakemusta. Vuoden 2002 palkinnon saajasta päätti raati, johon kuuluivat Heidi Andersson, hallituksen puheenjohtaja Rauno Väisänen, hallintoneuvoston jäsen, pääsihteeri Sauli Rouhinen sekä WWF:n toimistosta pääsihteeri Timo Tanninen, suojelujohtaja Jari Luukkonen ja talouspäällikkö Harri Lundelin.

Lisätietoja:

suojelujohtaja, raadin jäsen Jari Luukkonen, WWF, puh. (09) 7740 1045, 040 585 0020

projektikoordinaattori Tero Mustonen, Tampereen ammattikorkeakoulu, puh. 040 737 2424