WWF: Kestävän tuotannon ja kulutuksen toimintaohjelma sisällytettävä hallitusohjelmaan

Ympäristöjärjestö WWF kehottaa puolueita ja kansanedustajaehdokkaita ottamaan ympäristöasiat tosissaan. WWF julkisti tänään seuraavan hallituskauden tavoitteensa, joissa kiinnitetään huomiota kestävään tuotantoon ja kulutukseen, energiaratkaisuihin, Etelä-Suomen metsiin sekä Itämereen.

Yksi tehokkaimmista ympäristönsuojelun muodoista on vähentää yhteiskunnan aiheuttamaa ympäristörasitusta. Kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämisen tulee siksi olla yksi tulevan hallituksen painopisteistä. “Suomen aktiivinen rooli viime syksynä Johannesburgin huippukokouksessa velvoittaa Suomea olemaan edelläkävijä myös käytännössä. Uuden hallituksen on luotava kunnianhimoinen ja konkreettinen kestävän tuotannon ja kulutuksen toimintaohjelma”, suojelujohtaja Jari Luukkonen toteaa.

WWF toivoo, ettei vaalikeskusteluissa ympäristönsuojelusta puhuta vain yhteiskunnalle kustannuksia aiheuttavana toimena, sillä ympäristönsuojelusta voi olla yhteiskunnalle hyvinkin kannattavaa. Kuluvan talven pakkasten aiheuttama energiankulutuksen kasvu ja nousseet sähkön hinnat ovat osoittaneet, että energiansäästö olisi kannattavaa sekä yksityisille kansalaisille että kansantaloudelle. Poliittisten päättäjien tehtävä on asettaa selkeät energiansäästötavoitteet, jotka auttavat sekä Suomen ilmastotavoitteita että energianhuollon varmuutta. Toisaalta Suomenlahdella tapahtuvan mahdollisen öljytuhon estämisen taloudellisia etuja ei pystytä edes arvioimaan. Tällaisen suurkatastrofin torjumiseksi on Suomen öljyntorjuntavalmiutta parannettava.

Ympäristönsuojelu voidaan myös nähdä työllisyyspoliittisena toimena. Usein ympäristönsuojelu ja työllistävyys kulkevat käsi kädessä ja tuovat konkreettisesti hyötyä sekä taloudelle että ihmisten hyvinvoinnille. Esimerkiksi Etelä-Suomen metsien suojelu lisäisi Etelä-Suomen luontomatkailua ja laajentaisi metsästä saatavien työpaikkojen kirjoa. Kansainvälinen ilmastonmuutoksen hidastaminen taas voisi lisätä työpaikkoja Suomen uusiutuvien energialähteiden teknologioiden alalla kymmenillä tuhansilla seuraavan kymmenen vuoden aikana.

WWF on seurannut alkanutta vaalikeskustelua, joka tuntuu käsittelevän perinteisiä vaaliteemoja. Puolueet eivät ole nostaneet ympäristökysymyksiä juurikaan esille. “Tilanne on nurinkurinen, sillä monien tutkimusten mukaan kansalaiset kokevat ympäristönsuojelun lähes yhtä tärkeäksi yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi kuin esimerkiksi työttömyyden vähentämisen”, sanoo pääsihteeri Timo Tanninen.

WWF:n edustajat ovat viime kesästä alkaen tavanneet suurimpien puolueiden johtoa eduskuntavaalien merkeissä. Tapaamisissa on keskusteltu muun muassa lähivuosien ja seuraavan hallitusohjelman keskeisistä ympäristöasiakokonaisuuksista ja ympäristökysymysten käsittelystä vaaleissa. WWF on tehnyt puolueille myös ympäristöpolitiikkaa käsittelevän kyselyn, jonka tulokset julkistetaan helmikuun lopussa.

WWF:n vaalitavoitteet ja niihin liittyvä taustamateriaali internetissä: www.wwf.fi/eduskuntavaalit

Lisätietoja:

Yleisesti WWF:n tavoitteista: suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020,

[email protected]

  • Ilmastonmuutos- ja energiakysymyksistä: ilmastokoordinaattori Sami Wilkman, 0400 849 477, [email protected]
  • Metsäkysymyksistä: metsäpäällikkö Harri Karjalainen, 040 563 7179, [email protected]
  • Itämereen liittyvistä kysymyksistä: meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040 527 1425, [email protected]