WWF vetosi ministereihin

Kalbådagrundin öljyvuotojen paljastuttua WWF nosti eilen esiin tarpeen kiirehtiä talousvyöhykkeen perustamista Suomen aluevesien ulkopuolelle. Tänään WWF vetosi niihin hallituksen ministereihin, jotka ovat asian tiimoilta avainasemassa, että hallitus saattaa pikaisesti eduskunnan käsittelyyn lakiesityksen talousvyöhykkeen julistamiseksi nykyisen aluevesirajan ulkopuolelle.

WWF lähetti kirjeensä ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojalle, oikeusministeri Johannes Koskiselle, sisäministeri Kari Rajamäelle, liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle ja ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille.

WWF korosti kirjeessään, että viime vuonna Suomen omilla valvontalennoilla havaittiin yli 70 laitonta öljypäästöä, joista suurin osa oli aluevesiemme ulkopuolisilla vesialueilla. Jotta Suomi paremmin voisi puuttua näihin ympäristörikoksiin, Suomen tulee pikaisesti julistaa talousvyöhyke nykyisen aluevesirajan ulkopuolelle. Tätä koskeva lakiesitys on pikaisesti saatettava eduskunnan käsittelyyn. Talousvyöhykkeen perustamisen ohella on alueen valvontaa lisättävä sekä luotava nopea ja toimiva tarkastuskäytäntö, jonka avulla syylliset saadaan edesvastuuseen teostaan. Tämä antaisi mahdollisuudet esimerkiksi pikasakotuksen käyttöönottoon.

WWF kiirehti vetoomuksessaan myös kiirehtii hallitusohjelmassa mainitun monitoimimurtajan tilaamista, jotta meillä suuronnettomuustilanteessa olisi huomattavasti nykyistä parempi valmius torjua öljyä myös jäissä. Jäissä tapahtuva öljyntorjunta on nykyisellä kalustolla hankalaa ja hidasta, kuten viime päivien tapahtumat ovat osoittaneet. Suomenlahdella on siivottavana vain muutama kymmenen tonnia öljyä, mikä on vähäinen määrä verrattuna siihen, jos jokin suurista yli 100 000 tonnin öljytankkereista joutuisi haveriin.

WWF painotti myös, että uusien öljyntorjunta-alusten lisäksi tarvitaan lisää kevyempää, öljyturman rajaamiseen (erilaiset öljypuomit) ja öljyn keräämiseen matalilta vesiltä ja rannoilta soveltuvaa kalustoa. WWF ilmaisi tukensa aloitteelle öljyntorjuntakeskuksen perustamiseksi Suomenlahden rannikolle, torjuntatoimien kannalta keskeiseen paikkaan.

Lisätietoja:

Suomen WWF, pääsihteeri Timo Tanninen, 040 574 9266, meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040 527 1425