Pyöriäisestä tehtiin viime kesänäkin havaintoja

Viime kesänä pyöriäisestä saatiin kolme havaintoilmoitusta Suomen rannikkoalueilta. Vesillä liikkujia kehotetaan tänäkin kesänä ilmoittamaan mahdollisista pyöriäishavainnoistaan.

Ilmoitusten perusteella voidaan arvioida, että Suomen vesillä uiskenteli vuonna 2002 kolmesta neljään pyöriäisyksilöä. Tämä on suunnilleen sama määrä kuin vuonna 2001.

Pyöriäinen (Phocoena phocoena L.) on ainoa Suomen vesillä säännöllisesti esiintynyt pikkuvalaslaji. Pyöriäisiä havaittiin koko merialueellamme vielä 1900-luvun alussa, mutta sittemmin lajin kanta on useasta syystä romahtanut.

Vuoden 2002 ensimmäinen pyöriäishavainto tehtiin 20. heinäkuuta Nauvossa, Rockelholmin alueella. Noin 150 metrin etäisyydellä rannasta havaittiin kolme rinnakkain uivaa pyöriäistä. Kolme päivää myöhemmin sama havainnoitsija pani merkille luultavimmin samat kolme pyöriäistä. Tällä kertaa paikkana oli Nauvon Berghamn. Kolmas havainto tehtiin elokuun viimeisellä viikolla Inkoossa.

“Kahden ensimmäisen havainnon sekä alueellinen että ajallinen yhteys viittaavat siihen, että kyseessä on hyvin todennäköisesti kyse samoista yksilöistä. Kuukautta myöhemmin havaittu pyöriäinen voi olla joko tuosta samasta ryhmästä erkaantunut tai yksin matkassa ollut yksilö”, sanoo WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen.

Ympäristöministeriö jatkaa kesällä 2003 yhteistyötahojensa kanssa vuonna 2001 alkanutta kampanjaa pyöriäishavaintojen keräämiseksi. Ympäristöministeriön, WWF:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon, Särkänniemen delfinaarion ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen kampanjan tarkoituksena on rohkaista ihmisiä ilmoittamaan mahdollisista pyöriäishavainnoistaan asiantuntijoille. Tänä kesänä havainnoista voi ilmoittaa myös suoraan ympäristöhallinnon tulostettavalla lomakkeella .

Pyöriäiselle haitallisista kalastusmuodoista halutaan eroon

Suomi on allekirjoittanut vuonna 1999 Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusopimuksen (ASCOBANS*) Sopimuksen allekirjoittaneet valtiot ja muut tahot kokoontuvat elokuussa Tanskan Esbjergiin sopimuksen neljänteen osapuolikokoukseen. Kokouksen odotetaan hyväksyvän Itämeren pyöriäisen elvytyssuunnitelman, ns. Jastarnia-suunnitelman (Jastarnia Plan).

“Elvytyssuunnitelman tavoitteena on vähentää pyöriäisten sivusaalismääriä alle kahteen yksilöön vuodessa, lisätä tietämystä pyöriäisen tilanteesta lajin pääesiintymisalueella Itämerellä sekä edellisten perusteella kehittää tarkennettuja elvytystavoitteita”, sanoo ylitarkastaja Penina Blankett Ympäristöministeriöstä.

Itämeren valtioiden tulisi muun muassa vähentää niitä kalastusmuotoja (ajo- ja pohjaverkot), jotka aiheuttavat eniten pyöriäisten joutumista sivusaaliiksi sekä muuttaa sivusaalistuksen kannalta haitalliset kalastusmenetelmät vähemmän haitallisiksi. Suunnitelma edellyttää myös, että riskialueilla toteutetaan mahdollisimman pikaisesti ns. “pinger-ohjelma”. Pingerit ovat erilaisia ääneen perustuvia karkottimia, joita asennetaan verkkoihin estämään pyöriäisen joutumista niihin.

Tavoitteen onnistumiselle on olennaisen tärkeätä, että kalastajat ja heidän etujärjestönsä ovat mukana toteuttamassa tätä suunnitelmaa.

S.O.S. – Pelasta pyöriäisemme!

Tiedotustilaisuudessa avataan myös SeaLifen uusi valasnäyttely, jossa on mm. pienoismalli pyöriäisestä. Näyttelyllä pyritään lisäämään ihmisten tietoa pyöriäisistä ja innostamaan heitä keräämään havaintoja. “SeaLifessa käynnistyy myös S.O.S.-kampanja sen puolesta, etteivät pyöriäiset enää joutuisi sivusaaliiksi kalastusverkkoihin. Kampanjassa kerätään nimiä pyöriäisvetoomukseen, joka toimitetaan EU:n kalatalousviranomaisille ja Itämeren kalastuskomissiolle”, toteaa intendentti Markus Dernjatin SeaLifesta.

Tampereen Särkänniemen delfinaarion Särkän Sini-näytöksen delfiinit ovat saaneet “serkkunsa” pyöriäiset mukaan esiintymään kesän vierailijoille. Tietoisku pyöriäisistä kertoo niiden uhista joutua kalastusverkkojen sivusaaliiksi ja valistaa katsojia ilmoittamaan mahdolliset pyöriäishavantonsa.

* ASCOBANS: The Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas, Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusopimus

Lisätietoja:

ylitarkastaja Penina Blankett, ympäristöministeriö, gsm 050 563 7977
meriasiantuntija Anita Mäkinen, WWF, gsm 040 5271 425
intendentti Markus Dernjatin, Sea Life, gsm 040 589 0869

Lisää pyöriäisestä internetissä

:
www.ymparisto.fi//luosuo/lumo/pyoriain/pyoriain.htm
www.wwf.fi/kotimasetlajit/pyoriainen.html