WWF: Euroopan meriympäristöt huonosti hoidettuja

Euroopan maat eivät ole tehneet tarpeeksi Itämeren ja Koillis-Atlantin mereisten alueiden suojelemiseksi. Tehtyjä lupauksia siitä, että suojelua tehostettaisiin, ei ole lunastettu, ilmenee WWF:n tekemästä raportista North East Atlantic and Baltic Health Check. Raportti julkistettiin tällä viikolla Bremenissä pidettävässä ministerikokouksessa.

WWF:n tutkimuksen mukaan vain viisi 62:sta suojeltavaksi osoitetusta alueesta Itämerellä on käytännössä suojeltu tarpeeksi, ilmenee alueen maiden HELCOMille (*) tekemistä raporteista.

Yhtään arvokasta avomerialuetta (vähintään 12 merimailin etäisyydellä mantereesta) ei ole tiukasti suojeltu.

“Tämä osoittaa huolestuttavaa piittaamattomuutta Itämeren uhatun monimuotoisuuden suojelemisessa”, sanoo meriasiantuntija Anita Mäkinen, joka edustaa kokouksessa WWF:n Itämeri-ohjelmaa. WWF on tarkkailijana kokouksessa.

Liettua on Itämeren maista ainoa, joka on täydellisesti huolehtinut kaikkien kolmen suojelun piiriin osoitetun alueensa suojelemisesta. Huonoiten leiviskänsä on hoitanut Latvia. Suomi sai heikot pisteet erityisesti suojelualueiden suojelu- ja hoitosuunnitelman puuttumisesta, liian pienistä henkilöresursseista ja talousvyöhykkeen puuttumisesta.

Yksi syy siihen, että suojelulupauksia ei ole pantu täytäntöön, on se, että Itämeren suojelukomission HELCOMin suositukset eivät ole juridisesti sitovia.

Koillis-Atlantin alueen maista Pohjoismaat, Saksa ja Iso-Britannia ovat tehneet enemmän suojelun eteen kuin Espanja, Portugal ja Ranska, mutta eivät nekään riittävästi. Tanskassa myönteinen kehitys on pysähtynyt konservatiivihallituksen päätettyä rajoittaa ympäristön- ja luonnonsuojelun määrärahoja.

WWF:n mielestä maiden on lisättävä panostusta, jotta mereisten alueiden – niin rannikoilla kuin avomerialueilla – suojeluverkosto saataisiin toteutetuksi. Näistä toimista hyötyvät niin eläin- ja kasvilajit, ympäristö kuin ihminenkin.

Koillis-Atlantin ns. OSPAR-sopimuksen ovat allekirjoittaneet Iso-Britannia, Alankomaat, Saksa, Tanska, Norja, Irlanti, Belgia, Ruotsi, Ranska, Espanja, Portugal, Sveitsi, Luxemburg ja Suomi.

(*) Itämeren suojelukomission HELCOMin maita ovat Tanska, Puola, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä, Suomi, Tanska ja Ruotsi.

Koko raportti on ladattavissa pdf-muodossa internetissä osoitteessa

www.panda.org/downloads/marine/neabaltichealthcheck.pdf

Lisätietoja:

WWF, meriasiantuntija Anita Mäkinen, gsm 040 5271 425