WWF: Venäjä torpedoi muiden Itämeren maiden hakemuksen erityisen herkästä merialueesta

Bremenissä Saksassa kokoontuneet Itämeren suojelukomission (HELCOM) ympäristöministerit eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, että Kansainväliselle merenkulkujärjestölle (IMO) esitettäisiin Itämeren hakemista ns. PSSA-alueeksi (Particularly Sensitive Sea Area) eli erityisen herkäksi merialueeksi. Ehdotus kaatui Venäjän vastustukseen. WWF on jo pitkään vaatinut, että koko Itämeri pitäisi saada PSSA-alueeksi.

“Tämä on suuri takaisku Itämeren suojelussa. Etenkin alati lisääntyvä öljynkuljetus- ja muu liikenne Itämerellä lisäävät onnettomuuksien riskiä jo ennestään haavoittuvalle merelle sekä sen eläin- ja kasvilajeille”, sanoo ministerikokouksessa WWF:n tarkkailijana ollut Suomen WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen.

“Ilahduttavaa oli muiden itämeren maiden vakava suhtautuminen tähän asiaan. Muut HELCOMin sopijapuolet mieltävät Itämeren luonnon herkkyyden ja merenkulun aiheuttaman onnettomuusriskin sekä sen seuraukset luonnon monimuotoisuudelle. Mutta Venäjä ei edelleenkään arvota Itämerta niin, että turvallisuutta olisi tarpeen kasvattaa”, harmittelee Mäkinen. Venäjän itsepintainen vastustus kaatoi aiotun HELCOM-yhteistyössä tehdyn hakemuksen esittämisen IMO:lle.

PSSA-status voidaan myöntää alueille, joiden katsotaan ekologisista, taloudellisista, kulttuurisista tai tieteellisistä syistä tarvitsevan erityissuojelua. WWF:n mielestä koko Itämeri täyttää kaikki nämä kriteerit. PSSA-alueen status olisi merkinnyt tiukempia turvatoimia Itämeren liikenteessä. Näitä ovat mm. paikallisen luotsin käyttäminen ja ilmoittautumisvelvollisuus.

PSSA-alueella olisi mahdollista mm. ottaa käyttöön VTMIS-järjestelmä (Vessel Traffic Monitoring and Information System). Se tarkoittaisi mm. alusten ilmoittautumisvelvollisuutta, jolloin niiden liikkeitä voidaan seurata. Tämä helpottaa esimerkiksi laittomien jätevesi- ja öljypäästöjen jättäjän tunnistamista. Tanskassa toukokuussa tapahtunut onnettomuus olisi pystytty välttämään, jos tämä järjestelmä olisi ollut käytössä. “Täytyykö meidän odottaa, että Itämerellä tapahtuu todella vakava onnettomuus, ennen kuin suojelu edistyy”, sanoo Mäkinen.

Lisätietoja:

WWF, meriasiantuntija Anita Mäkinen, gsm 040 5271 425