WWF:n vapaaehtoiset ja Vammalan Soroptimistit viikonlopputalkoissa Vammalan Vehmaanniemessä

WWF:n vapaaehtoiset talkooleiriläiset työskentelevät Vehmaanniemen luonnonsuojelualueen niittyjen hyväksi jälleen tänäkin kesänä. Valtakunnallisesti arvokasta perinnemaisemaa kunnostetaan viikonlopun ajan 4.-6.7. yhdessä paikallisen Soroptimistiklubin jäsenten kanssa. Työt alkavat perjantaina puolenpäivän aikaan ja päättyvät sunnuntaina noin klo 15.00.

WWF sai Vammalan Vehmaanniemen seitsemän hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen lahjoituksena vuonna 1977 sillä edellytyksellä, että alueen luonnontila säilytetään tuleville sukupolville. Vehmaanniemi on valtakunnallisesti arvokas perinneympäristökokonaisuus niittyineen ja laidunhakoineen.

Vehmaanniemi on myös asutushistoriallisesti merkittävä paikka, mistä merkkinä alueella on useita kivikautisia hautapaikkoja ja kiviraunioita, jotka osoittavat niittyjen olevan lähes parituhatta vuotta vanhoja.

Talkooviikonlopun aikana raivataan ja niitetään laidunnuksen lopettamisen myötä umpeenkasvaneita niittyjä. Vuosikymmeniä sitten muodostuneet laidunniityt ja hakamaat kasvavat umpeen ilman säännöllistä hoitoa. Ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt perinneympäristö ja monien uhanalaisten niitty- ja ketolajien esiintymisalueet voidaan turvata vain hoitamalla aluetta joka vuosi.

Alueelle on tehty hoitosuunnitelma. Maisemaa avarretaan niin, että se alkaa muistuttaa 1950-luvun tilannetta, jolloin Vehmaanniemellä laidunnettiin karjaa ja korjattiin heinää. Vehmaanniemeä hoidetaan tänä kesänä kymmenettä vuotta ja hoidon merkit näkyvät jo monipuolistuneena lajistona. Viitenä viimeksi kuluneena kesänä alueella on ollut paikallisen lampurin lampaita, jotka auttavat niityn hoidossa. WWF yrittää innostaa paikallisia yrityksiä, jotta tarvittava euromäärä lampaiden tarvitseman riukuaidan kunnostamiseksi saataisiin kerättyä.

Leireillä pitkät perinteet

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea sekä kaksi kertaa Venäjällä ja Virossa. Leireillä tehdään ruokapalkalla töitä kahdeksasta viiteen. Osallistuminen on maksuton, mutta leiriläiset maksavat itse matkansa. Osallistujien alaikäraja on 18 vuotta.

WWF:n talkooleirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. Leireillä mm. hoidetaan perinnemaisemia, parannellaan luonnonsuojelualueiden rakenteita, rakennetaan pitkospolkuja ja raivataan laidunalueita.

Tänä kesänä ahkerointi on jo aloitettu Saaristomerellä Iniössä. Lisäksi leirejä järjestetään heinäkuussa Venäjällä Paanajärvellä ja Hankoniemellä sekä elokuussa Ruotsissa Upplandin saaristossa Rävstenissä. Syyskuussa urakoidaan Sipoossa viikonlopun ajan.

Lisätietoja:

WWF/ suojelujohtaja Jari Luukkonen, gsm 040 585 0020