Tiedemiehet varoittavat Itämeren tilasta

Viime viikolla Helsingissä pidetyssä Itämeren merentutkijoiden kongressissa vahvistettiin monessa raportissa, että Itämeri on lähempänä vakavia ekosysteemin vaurioita kuin on oletettu.

Nyt ei enää ole kysymys tiedemiesten epäilyistä vaan vakavista tosiasioista. Merentutkijat ovat lähettäneet avoimen kirjeen Itämeren tilasta Itämeren maiden parlamenteille ja pääministereille. Kirjeen allekirjoitti 214 merentutkijaa.

Nykyiset kansainväliset toimenpiteet ja sopimukset ovat riittämättömiä. Jokaisen Itämeren valtion tulee ottaa vastuu meren tilasta ja likaamisesta. Yksikään valtio ei ole tehnyt asiassa riittävästi. Samanaikaisesti on kansainvälistä vastuuta jaettava, koska meren suojelu on kaikkien valtioiden ja kansalaisten yhteinen asia.

Tärkeimmät uhkatekijät ovat:

  • Itämeren pohja-alueiden happikato ulottuu laajemmalle kuin koskaan.
  • Ylikalastus heikentää kalakantoja yli niiden kestokyvyn.
  • Kaupunkien, maatalouden ja teollisuuden ravinnepäästöt rehevöittävät merta ja
  • niistä peräisin olevat myrkyt ovat jo kulkeutuneet ravintoketjujen kautta ihmiselle tärkeisiin kalalajeihin.
  • Lisääntyneet öljy- ja kemikaalikuljetukset aiheuttavat suuren vaaran niin suljetulle merialueelle kuin Itämeri on.

On harvinaista, että tutkijayhteisö näin vakavasti ja yksimielisesti ilmaisee huolensa

ympäristön tilasta. Hyvien juhlapuheiden aika on nyt ohi. Puheiden on siirryttävä budjetteihin kaikissa Itämeren valtioissa.

Suomenkielinen käännös Baltic Science Congress 2003 -kokoukseen osallistujien 28.8.2003 allekirjoitetusta vetoomuskirjeestä on alla.

Lisätietoja:

Ilkka Viitasalo, sihteeri, Baltic Science Congress 2003 järjestelytoimikunta, gsm 050 598 6856, sähköposti [email protected]

Avoin kirje Itämeren alueen parlamenteille ja pääministereille

Ilmaisemme vakavan huolemme Itämeren nykyisestä ja tulevasta tilasta

Me allekirjoittaneet itämeritutkijat, jotka olemme kokoontuneet Helsinkiin vuoden 2003 Itämerikongressiin, ilmaisemme mitä syvimmän huolestuneisuutemme Itämeren tulevaisuudesta. On ilmeistä, että nykyiset kansainväliset sopimukset ja toimenpiteet eivät ole riittävän vahvoja suojaamaan Itämeren ympäristöä.

Meidän Meremme, Mare Nostrum, on ainutlaatuinen. Geologisesti katsoen sen historia on nuori: viimeisin jääkausi loi päättyessään ympärillemme mereisten ja suolattomien vesien monimuotoisen verkoston. Tämän seurauksena se Itämeri, jonka tänään tunnemme, on murtovesiekosysteemi, joka koostuu ainutlaatuisesta merien ja makeiden vesien eliöiden yhdistelmästä. Sen kaunista ja monimuotoista rannikkoa ympäröivissä valtioissa on lähes 90 miljoonaa asukasta. Koko historiansa ajan Itämerellä on ollut elintärkeä vaikutus sen ympärillä elävien ihmisten talouteen, puhumattakaan siitä, että merellä on eittämätön virkistysarvo.

Itämeren pohjoinen sijainti ja sen lyhyt historia tekevät sen ekosysteemin erittäin haavoittuvaksi. Sen altaiden sijainti ja muoto rajoittavat veden vaihtoa Pohjanmereen, mikä moninkertaistaa ihmisen aiheuttamat vaikutukset.

Itämeri, sen monimuotoisuus ja tulevaisuus ovat nykyisin monien uhkien alaisia. Ylikalastus on heikentänyt monien kalalajien kantoja. Ravinteiden ylikuorma kiihdyttää levien kasvua ja johtaa koko ekosysteemin negatiivisiin muutoksiin. Tämä on jo nyt huomattavasti vähentänyt yhteisen meremme kestävän käytön mahdollisuuksia. Kolmas vakava uhka on lisääntynyt alusliikenne sekä öljyn ja muiden vaarallisten aineiden kuljetus.

Näiden vakavien ongelmien käsittely ei ole liian myöhäistä. Lisäämällä Itämerta ympäröivien valtioiden vakavaa yhteistyötä voimme vielä välttää ympäristökatastrofit. Pyydämme kaikkia parlamentteja ja pääministereitä vaikuttamaan Itämeren tulevaisuuteen ja tekemään kaikkensa Oman Meremme pelastamiseksi.

Me ja meitä seuraavat sukupolvet purjehdimme samassa veneessä Omalla Merellämme, Mare Nostrum.

Helsingissä 28. elokuuta vuonna 2003
Baltic Sea Science Congress 2003 osanottajat
(214 allekirjoitusta)