WWF:n Pandapalkinto haettavana viidettä kertaa

WWF julistaa haettavaksi vuoden 2003 Pandapalkinnon, jonka tarkoituksena on palkita ja edistää aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Palkintoja voidaan antaa yksi tai useampia, summaltaan yhteensä 15.000,00 euroa. Hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö.

Vuosittainen Pandapalkinto jaetaan WWF:n Heidi Anderssonin nimikkorahastosta. Pandapalkinnolla halutaan palkita ja edistää luonnon- ja ympäristönsuojelun hyväksi tehtyjä tekoja, aloitteita ja tutkimushankkeita sekä toimintaa, joka edistää kestävää elämäntapaa.

”WWF:n Pandapalkinnolla on jo vakiintunut asema jokavuotisena kilpailuna, joka rohkaisee eri tahoja suunnittelemaan ja toteuttamaan joko paikallisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämiseksi”, Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen sanoo.

Pandapalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1999. Viime vuonna hakijoita oli 32. Palkinto annettiin Tampereen ammattikorkeakoulun Snowchange – Pohjoisten alkuperäiskansojen havaintoja ilmastonmuutoksesta -projektiin.

Pandapalkinnon hakuaika päättyy 17.10.2003. Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen WWF / Pääsihteeri Timo Tanninen, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Timo Tanninen, puh. (09) 7740 1052, sähköposti [email protected]