WWF:n raportti: Laittomat hakkuut suuri ongelma Baltian maissa ja Venäjällä

Laittomat hakkuut ovat merkittävä ongelma Venäjällä ja Baltian maissa, käy ilmi WWF:n tänään julkaisemasta raportista. WWF vaatii, että EU:n on ryhdyttävä pikaisiin toimiin uusissa jäsenmaissa laittomien hakkuiden kuriin saattamiseksi ja niitä koskevan valvonnan tehostamiseksi.

Viranomaislähteiden mukaan Baltian maissa hakataan vuosittain jopa satojatuhansia kuutioita puuta laittomasti.

WWF:n raportti osoittaa, että laittomat hakkuut eivät ole vain luonnonsuojelullinen ongelma, vaan niillä on kielteisiä sosio-ekonomisia vaikutuksia paikallisväestölle: Laittomat hakkuut aiheuttavat mm. huomattavia verotulojen menetyksiä.

WWF huomauttaa, että EU:n tulee toimintasuunnitelmassaan, joka käsittelee laittomien hakkuiden torjuntaa, keskittyä nykyistä painokkaammin myös Baltian ja Itä-Euroopan maihin. Kun Baltian maat liittyvät Euroopan unioniin, EU:n on pikaisesti selvitettävä laittomien hakkuiden taustalla olevat monimutkaiset yhteiskunnalliset tekijät sekä laadittava lainsäädäntöä ja toimenpideohjelmia laittomien hakkuiden kitkemiseksi.

WWF vaatii myös, että EU:n on tuettava Baltian maissa useita toimepiteitä, jotka vähentävät laittomia hakkuita: Erityisesti on kehitettävä metsähallintoa ja tehostettava valvontaa. EU:n on myös tuettava kestävää metsätaloutta sekä kansallisia suojelusuunnitelmia, joissa voidaan hyödyntää mm. WWF: n ja BirdLifen kartoitusta Baltian arvokkaista metsistä (ks. www.balticforestmapping.net)

On myös oletettavaa, että Baltian maiden liittyessä EU:hun ja rajavalvonnan poistuessa laittoman puun tuonti EU:n alueelle lisääntyy. Myös laittoman puun tuonti Luoteis-Venäjältä EU:hun todennäköisesti kasvaa, kun puu voidaan tuoda EU:n alueelle uusien jäsenvaltioiden kautta, joissa valvonta on erittäin puutteellista.

Etenkin Venäjän itäosissa mutta myös Luoteis-Venäjällä laittomat hakkuut ovat yleinen ja monisäikeinen ongelma, josta mm. tilastoinnin hajanaisuuden takia on vaikea saada kattavaa tietoa. WWF vaatii, että EU pikaisesti ryhtyy neuvottelemaan Venäjän kanssa EU:n laittomien hakkuiden toimintasuunnitelman (FLEGT) toteuttamisesta Venäjällä. Ensimmäisenä askeleena on tarkoitus luoda vapaaehtoinen lupajärjestelmä puutavaran laillisuuden toteamiseksi. Lisäksi on selvitettävä eri toimenpiteiden tehokkuutta ja päätettävä sen perusteella niiden käyttöönotosta.

WWF:n raportti “The Features of Illegal Logging and Related Trade in the Baltic Region” käsittelee laittomia hakkuita Itä-Euroopassa sekä syitä, jotka johtavat niihin: valvonnan puute, laittomia hakkuita suosivat markkinat sekä Baltian maiden vaikea sosio-ekonominen tilanne. Raportin ovat tehneet Latvian ja Tanskan WWF-toimistot Pohjoismaisen ministerineuvoston lähialueyhteistyöohjelmalle, ja se julkistetaan tänään ohjelman kokouksen yhteydessä Latviassa. Sen rahoittaja on Pohjoismainen ministerineuvosto ja valvojana Tanskan metsä- ja luonnonsuojeluhallitus.

Lataa raportti The Features of Illegal Logging and Related Trade in the Baltic Region pdf-tiedostona osoitteesta www.wwf.fi/www/uploads/pdf/balticillegalloggingreport.pdf

Lisätietoja:
Suomen WWF, metsäpäällikkö Harri Karjalainen, GSM 040 563 7179, [email protected]
Suomen WWF/pääsihteeri Timo Tanninen, puh. (09) 7740 1052, [email protected]
Tanskan WWF, kampanjakoordinaattori Jacob Andersen, puh. +45 35 247 834, [email protected]