Jäätiköiden sulaminen voi saada miljardit ihmiset kärsimään vesipulasta

Jäätiköiden nopea sulaminen saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa miljardeille ihmisille ympäri maailmaa pulaa vedestä, elleivät valtiot ryhdy pikaisiin toimenpiteisiin ilmaston lämpenemisen estämiseksi.

WWF varoittaa näin tänään ennen Milanossa pidettävää YK:n ilmastosopimuksen yhdeksättä osapuolikokousta (COP9).

WWF:n raportti Climate Change And Global Glacier Decline osoittaa, että ilmaston keskilämpötilan nouseminen aiheuttaa jäätiköiden laajaa ja jatkuvaa sulamista. Maailman makeasta vedestä 70 % sijaitsee jäätiköissä. Vuosisadan loppuun mennessä mahdollinen ilmaston 4 celsiusasteen lämpeneminen sulattaisi lähes kaikki jäätiköt. Jäätiköiden sulaminen johtaa miljardien ihmisten vesipulaan, ja merenpinnan nouseminen uhkaa rannikkoyhdyskuntia ja -elinympäristöjä maailmanlaajuisesti.

Jäätiköistä alkunsa saavista joista saa vetensä kolmasosa maailman väestöstä. Jäätiköiden sulaminen uhkaa erityisesti tiettyjä alueita. Ecuadorissa, Perussa ja Boliviassa jäätiköt toimivat ympärivuotisina vesivarastoina ja ovat kuivien kausien aikoina monien suurimpien kaupunkien ainoita vesilähteitä. Himalajalla tulvakatastrofit ovat vakava uhka. Pienissä saarivaltioissa, kuten Tuvalussa, merenpinta nousee peittäen alankoja ja aiheuttaa suolaveden sekoittumista kallisarvoisiin juomavesivarastoihin.

“Jäätiköt ovat äärimmäisen tärkeitä, koska ne reagoivat nopeasti ilmastonmuutoksiin ja niiden häviäminen vaikuttaa suoraan ihmisiin ja ekosysteemeihin”, sanoo Suomen WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen. “WWF odottaa teollisuusmaiden ministereiden tulevassa COP9-kokouksessa osoittavan selvästi, millä toimenpiteillä heidän maissaan nyt taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. WWF vaatii päättäjien sitoutuvan tulevaisuudessa tiukkoihin rajoituksiin edellä mainittujen katastrofien estämiseksi.”

WWF kehottaa Milanossa 1.-12.12.2003 järjestettävän COP9-kokouksen yli 180 osallistujamaan hallituksia nopeuttamaan ilmastonmuutoksen vastaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. WWF myös vetoaa kaikkiin maihin sen varmistamiseksi, että Venäjä ratifioi Kioton ilmastosopimuksen mahdollisimman pian. Hiilinieluille, eli metsä- ja maankäyttömuodoille, jotka sitovat ilmakehästä hiilidioksidia, pitää asettaa tiukat säännöt puhtaan kehityksen mekanismissa. Lisäksi WWF kehottaa teollisuusmaiden ministereitä lausumaan julki, millä keinoin heidän hallituksensa aikovat saavuttaa Kioton ilmastosopimuksen tavoitteet ja vähentää lähitulevaisuudessa päästöjä.

“Jäätiköiden sulaminen on selvä merkki siitä, että meidän täytyy nyt toimia taistellaksemme maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä vastaan. COP9:n täytyy tehdä maailmalle selväksi, että monenkeskinen lähestymistapa ilmastonmuutokseen on ainoa tapa päästä eteenpäin, että Kioton ilmastosopimus astuu pian voimaan ja että kansainvälinen yhteistyö toimii ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa”, sanoo Suomen WWF:n ilmastoasiantuntija Sami Wilkman. Wilkman osallistuu COP9-kokoukseen 6.–12.12. WWF:n edustajana Suomen delegaatiossa.

Jäätiköistä on saatavilla kuvamateriaalia (pyynnöt: +41 22 3649203/Folke Wulf) sekä beta-nauhoja (pyynnöt: +44 207 3888555, [email protected]).

Lataa tästä Climate Change and Global Glacier Decline -raportti pdf-tiedostona (270 kt)

Lisätietoja:
WWF/Jari Luukkonen, puh. (09) 7740 1045, gsm 040 585 0020, [email protected]
WWF/Sami Wilkman, gsm +358 400 849 477 (Milanon COP9-kokouksessa 6.–12.12.)