Itämeri nimettiin erityisen herkäksi merialueeksi, WWF iloitsee

WWF:n vuosia ajama tavoite Itämeren nimeämisestä erityisen herkäksi merialueeksi eli PSSA-alueeksi sai periaatteellisen hyväksynnän tänään Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kokouksessa Lontoossa. Nyt Itämeren rantavaltioiden on alettava valmistella anomusta meriturvallisuutta parantavista erityistoimista, joita on anottava PSSA:n yhteyteen.

“Itämeren erityisen herkän merialueen nimeämisen käsittely oli vaikeampaa kuin Galápagoksen ja Kanarian saarten PSSA-asemien käsittely, koska näihin verrattuna Itämeri on suuri alue, kokonainen meri. On kuitenkin hienoa, että IMO:n jäsenmaat ymmärsivät, millainen katastrofi esimerkiksi öljyonnettomuus Itämerellä olisi, ja että sen estämiseksi on tehtävä kaikki voitava”, iloitsee Suomen WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen, joka osallistuu WWF:n delegaatiossa IMO:n meriympäristön suojelukomitean kokoukseen Lontoossa.

Erityisen herkän merialueen asema koskee koko Itämerta lukuun ottamatta Venäjän aluevesiä Kalingradin edustalla ja Suomenlahden itäisimmissä osissa. Itämeren PSSA-asema menee vielä IMO:n NAV-komitean käsiteltäväksi ensi vuonna, mutta tämä käsittely on lähinnä tekninen muodollisuus. PSSA-aseman yhteyteen on kuitenkin myös anottava meriturvallisuutta parantavia lisätoimia: Kansainväliseen merilakiin erikoistuneiden WWF:n juristien mukaan Itämeren erityisen herkän merialueen asema tulee voimaan kahden vuoden sisällä periaatepäätöksestä sen myötä, että IMO:n jäsenmaat ovat hyväksyneet ainakin yhden lisäturvallisuustoimen. Tällaisia toimia voivat olla saattohinaajan käyttö satamiin mentäessä ja kapeikoissa, paikallisen luotsin käyttö vaikeasti navigoitavilla alueilla ja tiettyjen merialueiden sulkeminen meriliikenteeltä.

WWF korostaa, että meriturvallisuutta parantavat lisätoimet on suunniteltava sen mukaan, mitkä toimet tehokkaimmin pienentävät esimerkiksi öljyonnettomuuden riskiä aina kullakin Itämeren osa-alueella.

WWF toivoo myös, että Venäjä hyväksyisi aluevesiensä liittämisen osaksi Itämeren erityisen herkän merialueen asemaa. “Venäjä lisää öljyntuotantoaan kovaa vauhtia, mikä kasvattaa Itämeren öljykuljetuksia ja lisää onnettomuusriskiä. Siksi Venäjällä on WWF:n mielestä erityisen suuri vastuu Itämeren meriturvallisuudesta ja sen pitäisi osoittaa edelläkävijyyttä asiassa”, Mäkinen sanoo.

WWF on toiminut Itämeren PSSA-aseman puolesta jo vuosia. Viimeksi ihmiset eri puolilla maailmaa osallistuivat WWF:n kansainväliseen internet-pohjaiseen Pandapassi-kampanjaan Itämeren nimeämiseksi erityisen herkäksi merialueeksi. Kampanjassa lähetettiin noin 8000 sähköpostia, joista 1080 oli Suomesta.

Ennen tämän viikkoista IMO:n meriympäristön suojelukomitean 51. kokousta maailmassa oli 6 PSSA-aluetta: Australian Suuri valliriutta, Sabana-Camagueyn saaristo Kuubassa, Malpelon saari Kolumbiassa, Florida Keys Floridan ympärillä, Vattimeri Saksan ja Hollannin edustalla ja Paracasin mereinen suojelualue Perussa. Kaksi muuta viime vuonna periaatteessa hyväksyttyä PSSA-aluetta menee kesällä 2004 NAV-komitean tekniseen käsittelyyn, ja nyt Lontoossa pidetyssä kokouksessa IMO:n jäsenmaat hyväksyivät periaatteessa Itämeren, Galápagoksen ja Kanarian saarten PSSA-hakemukset.

Lisätietoja:

Suomen WWF, meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040 527 1425, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666