Myrkylliset MEPit: Eurokansanedustajien verestä löytyi 76 eri kemikaalia

WWF:n tekemä tutkimus ihmisten altistumisesta myrkyllisille kemikaaleille osoittaa, että testattujen eurokansanedustajien veressä on 76 pysyvää, ravintoketjussa rikastuvaa ja myrkyllistä teollista kemikaalia.

WWF ja The Co-operative Bank keräsivät verinäytteet 47 henkilöltä ympäri Eurooppaa. Chemical Check Up -tutkimukseen osallistui 36 eurokansanedustajaa, neljä tarkkailijaa tulevista EU:n jäsenmaista, yksi entinen europarlamentaarikko sekä kolme WWF:n työntekijää yhteensä 17 maasta. Mukana ei ollut suomalaisia eurokansanedustajia. Verikokeet tehtiin joulukuussa 2003. Näytteistä analysoitiin 101 kemikaalia viidestä ryhmästä: klooratut orgaaniset hyönteismyrkyt kuten DDT, PCB-yhdisteet, bromatut palonestoaineet, ftalaatit ja perfluorihiilivedyt.

Tutkimuksessa ilmeni, että jokainen testattava on altistunut pysyville, ravintoketjussa rikastuville ja myrkyllisille kemikaaleille kaikista viidestä tutkitusta ryhmästä. Testattujen verestä löytyi 76 ainetta tutkituista 101 kemikaalista. Kemikaalit voivat ihmisillä esimerkiksi häiritä hormonijärjestelmää sekä aiheuttaa syöpää sekä lisääntymisongelmia.

“Löydettyjen kemikaalien määriä, laatuja ja pitoisuuksia ei voida pitää hyväksyttävinä. Jatkuva altistuminen myrkylliselle kemikaalicocktailille ei ole turvallista. Kaikki testattavat asuinpaikastaan riippumatta ovat altistuneet teollisuuskemikaaleille. Näiden joukossa on niin vuosia sitten kiellettyjä tuholaismyrkkyjä kuin edelleen käytössä olevia kemikaaleja. Euroopan unionin paras keino suojella nykyisiä ja tulevia sukupolvia sekä ympäristöä on hyväksyä valmisteilla olevan REACH-kemikaaliasetuksen paranneltu ja vahvistettu versio. Näin voidaan tunnistaa haitalliset kemikaalit ja lopettaa niiden käyttö”, sanoo Suomen WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Testattujen henkilöiden verestä löytyi keskimäärin 42 kemikaalia. Suurin löydetty kemikaaliannos oli 55 kemikaalia. Ainakin kolmeatoista tutkituista kemikaaleista oli jokaisen testattavan verinäytteissä. Niiden joukossa on kemikaaleja, joiden käyttö kiellettiin Euroopassa yli 20 vuotta sitten. Lisäksi havaittiin nykyisin laajassa käytössä olevia kemikaaleja, kuten ftalaatteja ja perfluorihiilivetyjä.

Yhden testatun verestä löytyi HBCD-palonestoainetta (heksabromosyklododekaani), jota ei ole koskaan aikaisemmin havaittu ihmisen veressä. Toista palonestoainetta, deka-BDE:tä (bromidifenyylieetteri), havaittiin korkeampina pitoisuuksina kuin koskaan ennen eurooppalaisissa tutkimuksissa. Sitä havaittiin jopa suurempina pitoisuuksina kuin sellaista kahta palonestoainetta, joiden käyttö äskettäin kiellettiin Euroopassa terveys- ja turvallisuussyistä.

Lisätietoja:
Suojelujohtaja Jari Luukkonen, puh. (09) 7740 1045, gsm 040 585 0020, [email protected]

Internet: Chemical Check Up -raportti: panda.org/campaign/detox/. Tietoa kemikaaleista myös: www.wwf.fi/kemikaalit, www.wwf.fi/detox ja www.co-operativebank.co.uk/cwc.