WWF:n Kukanpäivän tunnustus Juhani Räsäselle

WWF:n kasvityöryhmä palkitsi perinteisellä Kukanpäivän kunniakirjalla tänään Joensuussa kasviharrastaja Juhani Räsäsen pitkäaikaisesta työstään Pohjois-Karjalan, erityisesti kämmekkäsoiden ja koko maakunnan kasviston sekä uhanalaisten lajien seurannan ja tiedonkeruun hyväksi.

Pohjois-Karjalasta, Ruunaalta kotoisin olevalle Juhani Räsäselle kasvit ovat olleet pitkäaikainen ja rakas harrastus. Harrastusta on leimannut täsmällinen tiedonkeruu erityisesti Pohjois-Karjalan harvinaisista kasvilajeista, joista Räsänen on toimittanut aktiivisesti tietoa myös esimerkiksi kasvimuseon ja lajien suojelusta huolehtivien viranomaisten käyttöön.

Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle erittäin arvokasta on ollut Räsäsen kiinnostus soiden liuskakämmeköihin, joiden esiintymiä hän on selvittänyt ja seurannut aktiivisesti jo pitkään. Tämän haasteellista lajintunnistusta edellyttävän ryhmän pohjoiskarjalainen levinneisyyskuva on parantunut merkittävästi Räsäsen aktiivisuuden ansiosta. Nykyisin Joensuussa asuva Räsänen on kämmeköiden lisäksi kartoittanut ja seurannut asuinpaikkakunnan rantojen erikoisuuden, juurtokaislan, nykytilaa. Tiedot ovat olleet ympäristökeskukselle arvokkaita juurtokaislan lajikohtaista suojeluohjelmaa laadittaessa. Myös noidanlukoista ja muista uhanalaistuvista niittykasveista Räsänen on koonnut arvokasta tietoa.

Räsänen on ollut aktiivisesti yhteistyössä myös muun ympäristöhallinnon kanssa. Hän on osallistunut eri yhteyksissä uhanalaisten lajien kasvupaikkatietojen kokoamiseen, esimerkiksi pulskaneilikan ja nurmihärkin serpentiinirotujen selvitykseen Pohjois-Savossa vuonna 2002 ja kasvupaikkojen hoidon suunnitteluun vuonna 2003. Hankkeiden yhteydessä maastolomakkeille ja raportteihin huolellisesti kootut tiedot on tallennettu ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmään, josta ne ovat myös muiden tahojen saatavilla maankäytön suunnittelua varten.

Viime vuosikymmeninä Räsänen on ollut kiinteästi yhteydessä kasvimuseoihin, esimerkiksi Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseoon ja Oulun yliopiston kasvimuseoon sekä Joensuun yliopiston biologian laitokseen ja kasvitieteelliseen puutarhaan. Tutkimuksen kohteina ovat olleet kämmeköiden lisäksi erityisesti voikukat ja niiden taksonomia, jonka tuntijana hän on omaa luokkaansa. Oman tutkimuksensa lisäksi Räsänen välittää voikukkanäytteitä eri museoiden kokoelmiin. Hän osallistuu pohjoismaisiin voikukkaharrastajien kokouksiin ja vastaa seuraavan kokouksen järjestämisestä Suomessa vuonna 2005. Hän on kiinnostunut myös muista kasveista, muiden muassa tulokaslajeista, ja kiertää eri puolilla Skandinaviaa keräämässä ja valokuvaamassa niitä.

Suomessa on eurooppalaisittain katsottuna varsin vähän aktiivisia kasviharrastajia. Yksin tai pieninä ryhminä eri puolilla Suomea toimivat harrastajat ovat yhteydessä toisiinsa luonnonsuojeluyhdistysten ja paikallisten kasvikerhojen välityksellä. Räsänen on tehnyt yhteistyötä muun muassa Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen harrastajien kanssa.

Henkilönä Juhani Räsänen tunnetaan ystävällisenä ja avuliaana. Kasviharrastajana hän etsii jatkuvasti uusia haasteita.

WWF:n kasvityöryhmän kunniakirja myönnettiin nyt yhdeksännen kerran uhanalaisten kasvien suojelutyössä kunnostautuneelle yksityishenkilölle tai yhteisölle. Ensimmäisen kunniakirjan sai Tampereen kasvitieteellinen yhdistys vuonna 1995, viime vuonna kunniakirja luovutettiin rehtori Alfred Varkille.

Lisätietoja:

WWF:n kasvityöryhmän puheenjohtaja Tapio Rintanen, puh. (05) 3573 640, 050 413 6742
WWF:n kasvityöryhmän sihteeri Eija Kemppainen, puh. (09) 40300 733
Biologi Sirkka Hakalisto, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, puh. (013) 141 3091
WWF:n tiedottaja Tuuli Äikäs, (09) 7740 1051, gsm 040 592 6532