“Snowscapes, Dreamscapes” -kirja julkistettiin: Arktisten alueiden alkuperäiskansat havaitsevat jo ilmastonmuutoksen vaikutukset

Ilmastonmuutoksen vaikutukset arktiseen alueeseen tuntuvat jo selvästi. Tänään julkistettu, Tampereen ammattikorkeakoulun Snowchange-tutkimushankkeen tuottama “Snowscapes, Dreamscapes” -kirja välittää tietoja ja kokemuksia kalottialueelta. Kirja on ainutlaatuinen kokoelma alkuperäiskansojen havaintoja ympäristönsä ja oman kulttuurinsa muutoksesta.

Snowchange on Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja koulutushanke ilmastonmuutoksen paikallisvaikutuksista arktisilla alueilla. Vuosina 2001–2004 toimineessa hankkeessa selvitettiin, miten pohjoiset kansat kokevat ilmaston- ja ympäristönmuutoksen omassa kulttuurisessa viitekehyksessään – eli miten moderni/globaali törmää pohjoiseen paikallisuuteen. Snowchange on myös toiminnallinen viitekehys, jossa marginalisoidut paikalliset ihmiset ja alkuperäiskansat saavat äänensä kuuluviin omilla ehdoillaan ja tiedollaan.

“Snowscapes, Dreamscapes” -teos on paitsi kunnianosoitus alkuperäiskansojen tiedolle ja viisaudelle, myös hälyttävä viesti ilmastonmuutoksen etenemisestä. Ilmastonmuutoksesta on tullut jo arkea kalottialueella. Snowchangessa muutosta tutkittiin mm. roudansulamisen, porotalouden ja lumen muutosten kautta., pääosin tekemällä laadullisia haastatteluja arktisella alueella*. Paikallisia pyydettiin myös merkitsemään muistiin havaintojaan ja ajatuksiaan. Mukana työssä oli 100 opiskelijaa Venäjältä, Alaskasta, Kanadasta ja Suomesta.

“Snowchange-hankkeen tärkeä tavoite oli luoda kumppanuussuhde paikallisväestön kanssa. Paikalliset ihmiset kertovat havainnoistaan omin sanoin ja saavat näin tunnustusta tiedolleen. Paikallisella tiedolla on paljon annettavaa luonnontieteille. Arktisten alueen asukkaiden havainnot ovat tärkeitä viestejä luonnon tilasta pohjoisessa. Haluamme tuoda alkuperäiskansojen puheenvuoroja esille, jotta ilmastonmuutoksen ymmärretään olevan todellinen uhka”, Snowchange-hankkeen johtaja Tero Mustonen sanoo.

“Alkuperäiskansojen havainnot ympäristön muuttumisesta ilmastonmuutoksen myötä ovat hyvin selkeitä, yksityiskohtaisia ja tarkkoja. Esimerkiksi lintulajien väheneminen yleensä sekä yksilömäärien väheneminen lintulajin sisällä olivat toistuvia havaintoja”, toinen kirjan kirjoittajista, saamelainen erikoistutkija, FT Elina Helander sanoo. Alkuperäiskansat tekivät havaintoja myös muun muassa jään puutteesta ja meriveden lämpenemisestä, ikiroudan sulamisesta, sään epävakaistumisesta ja ääri-ilmiöiden lisääntymisestä, talvien lämpenemisestä sekä ennen tuntemattomien lajien saapumisesta pohjoiseen.

Ennusteiden mukaan lämpötila Arktisella maa-alueella kohoaa jopa noin 5˚C seuraavan sadan vuoden aikana. Tämän seurauksena avoin tundra-alue pienenee kaksi kolmasosaa nykyisestään. “Hallitusten ympäri maailmaa on lopetettava kinastelu ja ryhdyttävä tosissaan toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi”, Suomen WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen vaatii.

Snowchangen päärahoittaja oli Tampereen ammattikorkeakoulu, Environmental Engineering. Muita rahoittajia olivat Ympäristöministeriö, WWF, USA:n kansallinen tiedesäätiö, Kanadan hallitus, Murmanskin humanistinen instituutti ja yliopisto, Arktinen neuvosto sekä International Arctic Science Committee. Hanke sai vuonna 2002 WWF:n Pandapalkinnon. Pandapalkinto jaetaan vuosittain WWF:n yhteydessä toimivan Heidi Anderssonin nimikkorahaston tuotoista. Palkinnon saa henkilö, yritys tai yhteisö, joka on edistänyt luonnonsuojelun hyväksi tehtyjä tekoja sekä aktiivista luonnon- ja ympäristönsuojelutoimintaa.

Lisätietoa:

Tampereen ammattikorkeakoulu/Snowchange-hankkeen johtaja Tero Mustonen, gsm 040 737 2424; WWF/suojelujohtaja Jari Luukkonen, gsm 040 585 0020,

internet

:

www.snowchange.org

Kirjatilaukset, kuva- ja filmimateriaalipyynnöt:

Tero Mustonen (ks. yhteystiedot yllä).

* Tutkimusalueet: Unalakleet (Luoteis-Alaska), Alert Bay, Dease Lake, Victoria, Haida Gwaii (Brittiläinen Kolumbia), Whitehorse (Yukon), Iqaluit, Igloolik ja Cape Dorset (Nunavut), Inuvik, Tuktoyaktuk, Holman, Tsiigehtchic (Kanadan luoteisterritoriot), Luoteisvuonot (Islanti), Färsaaret, Arsuk (Grönlanti), Luoteisvuonot (Islanti), Jokkmokk, Purnumukka, Utsjoki (saamelaisalueet Ruotsissa ja Suomessa), Lovozero, Nenetsian autonominen piirikunta, Kamtsatka (Venäjä). Lisäksi pilottihankkeita Nepalissa, Hawaijilla, Samoalla, Boliviassa ja Ghanassa.