WWF:n talkooleirikesä käynnistyi Komiolla metsien ennallistamisella

WWF:n vapaaehtoiset ennallistavat metsää ja raivaavat harvinaiselle kangasajuruoholle elintilaa Komion luonnonsuojelualueella Lopella WWF:n tämän kesän ensimmäisellä pitkällä talkooleirillä 12.-20.6. Leiri järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa, ja se on osa laajaa Metsä-Life -hanketta, johon saadaan rahoitusta myös Euroopan unionista.

Viime lauantaina käynnistyneen WWF:n talkooleirin tavoitteena on ennallistaa Komion harjualueen nuorehkoja tasarakenteisia mäntymetsiä luonnontilaistumisen vauhdittamiseksi sekä antaa hätäensiapua kangasajuruohokasvustoille (Thymus serpyllum), joita uhkaa jääminen muun metsäkasvillisuuden jalkoihin. Metsiä ennallistetaan nuoria mäntyjä kaulaamalla luonnontilaisen metsänrakenteen aikaansaamiseksi ja lahopuun määrän lisäämiseksi.

Alueen arvokas harjukasvillisuus on taantunut voimakkaasti ja hyönteisten määrä laskenut, koska niille elintärkeät paahteiset etelärinteet ovat kasvaneet umpeen. Siihen on vaikuttanut muun muassa metsäpalojen rajoittaminen. Tarkoituksena onkin leirin aikana sään salliessa myös tehdä pienpolttoja. Kangasajuruoholle raivataan elintilaa poistamalla käsin kanervaa ja muita kilpailevia metsäkasveja kasvustojen ympäriltä. Toinen merkittävä laji, joka hyötyy leiriläisten työstä, on kriittisesti uhanalainen muurahaissinisiipi (Maculinea arion). Sitä on aiemmin esiintynyt alueella, ja sen toivotaan palaavan, kun sen vaatimaa elinaluetta ja sen ravintokasvin kangasajuruohon esiintymää saadaan laajennettua. Alueella tehdään tulevina vuosina seurantaa, joilla ennallistamistöiden merkitystä voidaan mitata.

Harjumetsiä esiintyy EU:n alueella vain Pohjois-Euroopassa. Ne ovat tärkeitä elinympäristöjä monille EU:n direktiivilajeille, mutta myös kansallisesti arvokkaille tai harvinaisille lajeille. Harjumetsien ennallistaminen on uutta Suomessa. Hankkeen tavoitteena on Maakylä-Räyskälässä, missä nyt myös talkooleiri on käynnissä, kunnostaa kaikkiaan 300 hehtaarin suuruinen alue. WWF:n vapaaehtoisten joukko jatkaa työtä ensi vuonna samassa paikassa.

Metsä LIFE -hanke on osa Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma METSOa. Kumppaneina hankkeessa ovat Metsähallituksen ja WWF:n lisäksi Joensuun yliopisto, Karjalan Prikaati ja UPM. Hanke on merkittävä työllistäjä, sillä WWF:n talkoolaisten lisäksi ennallistamista tekevät muun muassa metsurit.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien Suomessa, Virossa, Venäjällä ja Ruotsissa. Työtä tekevät ruokapalkalla vähintään 18-vuotiaat vapaaehtoiset, jotka maksavat itse matkansa. Tänä kesänä työskennellään vielä Vammalan Vehmaanniemellä (3.-7.7.), Nothmanin saaressa Tammisaaren saaristossa (17.-25.7.), Utön saaressa Korppoossa (31.7.-8.8.) ja Repoveden kansallispuistossa Valkealassa (14.-22.8.). Syyskuussa urakoidaan vielä Levälahdella Sumiaisissa viikonlopun ajan.

Lisätietoja:

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut, johtaja Erkki Virolainen, gsm 0400 549 645
Metsähallitus, puistomestari Annamari Ilola, gsm 0400 549 644
WWF, leirin johtaja Petteri Tolvanen, gsm 0400 168 939
WWF, tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 7740 1051, gsm 040 592 6532