WWF:n vapaaehtoiset talkootöissä Utön saarella Korppoossa

WWF:n talkooleirikesä jatkuu viime lauantaina alkaneella työrupeamalla, jonka aikana noin 15 henkilön voimin raivataan uusi lammaslaidun, aloitetaan vanhan laidunniityn kunnostus sekä maalataan kyläkoulun seinät. Sunnuntaina 8.8. päättyvä leiri järjestetään yhteistyössä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Utön saari sijaitsee Saaristomeren tärkeimmän sisääntuloväylän varrella. Utö on toiminut jo ainakin 1600-luvulta lähtien luotsien, majakanvartijoiden, tullimiesten ja sotilaiden tukikohtana. Saaressa on vakituisia asukkaita noin 40, joista useimmat ovat puolustusvoimain palveluksessa. Saari on erittäin suosittu veneilykohde kesäisin.

Perinteisen ulkosaaristolaismaiseman muuttumisesta huolestuneet utöläiset ovat itse olleet aktiivisesti mukana suunniteltaessa saaren maisemanhoitoa. Leirin työkohteista katajien raivaaminen ja lammaslaitumen tekeminen pohjautuvat viime kesäiseen ympäristökeskuksen tekemään inventointiin.

Suurin yksittäinen työmaa on talkooleirin aikana aloitettava Österängenin entisen laitumen ennallistaminen. Aluetta on viimeksi laidunnettu 1960-luvulla, minkä jälkeen laakakataja on päässyt valtaamaan alueen ja tukahduttamaan muun kasvillisuuden. Työ tehdään kuitenkin niin, että pikkulintujen pesimäpaikat säilyvät.

Lisäksi WWF:n vapaaehtoiset raivaavat kyläkoulun tuntumassa entisellä merenpohjalla sijaitsevaa aluetta lammaslaitumeksi. Alueella kasvaa runsaasti etenkin leppää, joista paikalliset nyt saavat muuten harvapuustoisella saarella paljon kaivattua polttopuuta. Tulevan laitumen ympärille talkoolaiset rakentavat lammasaidan.

Leirin töihin kuuluu myös Utön maisemaan oleellisesti kuuluvan kyläkoulun ulkoseinien maalaus. Aktiivisessa käytössä olevan koulun kuten saaren muidenkin rakennusten pinnat ovat kovilla armottoman meri-ilmaston vuoksi. Siksi koulun kalkkimaalaus on uusittava usein. Myös Korppoon kunta osallistuu maalauskustannuksiin.

Leiri on osa Operaatio Merenneitoa, WWF:n suurkampanjaa Itämeren pelastamiseksi.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien Suomessa, Virossa, Venäjällä ja Ruotsissa. Työtä tekevät ruokapalkalla vähintään 18-vuotiaat vapaaehtoiset, jotka maksavat itse matkansa. Leirin aikana töitä tehdään yhtä retkipäivää lukuun ottamatta aamukahdeksasta iltaviiteen. Tänä kesänä on jo ahkeroitu Lopella, Vehmaanniemellä Vammalassa sekä Tammisaaren saaristossa. Jäljellä on vielä leiri Repoveden kansallispuistossa Valkealassa (14.-22.8.). Syyskuussa urakoidaan Levälahdella Sumiaisissa viikonlopun ajan.

Lisätietoja:

leirin johtaja Olli Borg, gsm 050 569 2136

projektikoordinaattori Leena Lehtomaa, Lounais-Suomen ympäristökeskus, puh. (02) 525 3601

tiedottaja Tuuli Äikäs, WWF, puh. (09) 7740 1051, gsm 040 592 6532