WWF:n öljyntorjuntajoukoilla koulutuspäivät

WWF:n vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen ryhmänjohtajia koulutetaan jälleen. Ryhmänjohtajat opiskelevat öljyntorjunnan teoriaa tänään Helsingissä, ja 17.9. koulutus järjestetään Naantalissa. WWF:n öljyntorjuntajoukkoihin kuuluu jo lähes 3000 vapaaehtoista.

Nyt järjestettävien koulutuspäivien tavoitteena on tietojen, taitojen ja valmiuksien lisääminen öljytuhojen torjuntaa ja ryhmänjohtotaitoja silmälläpitäen. Teoriakoulutus sisältää luentoja muun muassa öljykuljetuksista, öljylaaduista, öljyyntyneiden lintujen käsittelystä, öljysuojarahastosta ja Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta sekä öljyntorjuntatyöstä pelastusviranomaisen näkökulmasta. Ryhmänjohtajat osallistuvat keväällä käytännön harjoituksiin. Myös viime vuonna järjestettiin vastaavat koulutukset.

WWF:n öljyntorjuntajoukot perustettiin huhtikuussa 2003. Joukkoihin pääsee vapaaehtoiseksi kuka tahansa 18–69-vuotias terve henkilö. Öljyntorjuntajoukkojen vapaaehtoiset kuuluvat WWF:n tapaturmavakuutuksen piiriin. Noin 70 % öljyntorjuntajoukkojen nykyisistä jäsenistä on naisia ja 30 % miehiä. Joukkoihin kuuluu vapaaehtoisia ympäri Suomea. Kaksi kolmasosaa asuu pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla. Myös Turun ja Tampereen seudulla on paljon vapaaehtoisia. Valtaosa vapaaehtoisista on nuoria, alle 30-vuotiaita.

“WWF korostaa, että ensisijaisesti on panostettava kaikin tavoin öljyonnettomuuksien ehkäisyyn. Koska öljyonnettomuuden riski kuitenkin kasvaa, öljyntorjuntavalmiuksien on oltava parhaat mahdolliset. Siinä vapaaehtoissektorilla on tärkeä rooli. Jos suuröljyonnettomuus tapahtuu Itämerellä, WWF haluaa kyetä toimimaan nopeasti öljyntorjuntatyötä tekevien viranomaisten apuna “, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Öljykuljetukset Suomenlahdella ovat lisääntyneet voimakkaasti. Vuonna 1995 öljyä kuljetettiin Suomenlahdella 20 miljoonaa tonnia, tänä vuonna 100 miljoonaa tonnia ja vuonna 2010 ennustetaan, että öljyä kuljetetaan 190 miljoonaa tonnia

Onnettomuustilanteessa WWF:n öljyntorjuntajoukot toimivat aina viranomaisten alaisuudessa ja ohjeiden mukaan. Koulutetut vapaaehtoiset ryhmänjohtajat osaavat toimia viranomaisten ja vapaaehtoisten välissä.

Öljyntorjuntajoukkoja on jo tarvittu tositoimissa kaksi kertaa, kun syksyllä 2003 siivottiin öljyonnettomuuksien jälkiä Tammisaaressa ja Inkoossa.

Tällä hetkellä WWF kaipaa varoja öljyntorjuntajoukkojen varustamiseen. Jokaisen vapaaehtoisen öljyntorjujan varustamiseen tarvitaan 70 euroa. Tällä pystytään hankkimaan PVC-sadeasu, suojahaalari, öljynkestävät kumisaappaat, suojakäsineet ja -lasit sekä lapiot, harjat, ämpärit sekä muovipussit ja jätesäkit. Ryhmänjohtajien koulutuskustannukset ovat noin 100 euroa/henkilö. Jos öljyonnettomuus tapahtuu, WWF hoitaa varusteiden lisäksi myös vapaaehtoisten ruokahuollon ja majoituksen. Nämä kustannukset ovat noin 10 euroa/hlö/päivä. Suuren onnettomuuden torjuntaan voi osallistua 100 henkilöä päivässä usean viikon ajan, joten kustannukset nousevat kymmeniin tuhansiin euroihin.

Öljyntorjuntajoukot ovat osa Operaatio Merenneitoa, WWF:n suuroperaatiota Itämeren suojelemiseksi.

Lisätietoja:

suojelujohtaja Jari Luukkonen, gsm 040 585 0020; tiedottaja Laura Saarilahti, gsm 040 556 9860

Ilmoittautumiset öljyntorjuntajoukkoihin ja lahjoitukset: www.wwf.fi/oljyntorjuntajoukot