WWF: PEFC:n vetäytyminen kansainvälisestä sertifiointiarvioinnista erittäin valitettavaa

WWF pahoittelee PEFC-sertifiointijärjestelmän vetäytymistä kansainvälisestä selvityksestä, jonka tarkoitus on arvioida johtavat metsäsertifointijärjestelmät FSC ja PEFC. WWF Suomi kysyykin, pelkäsikö PEFC-neuvosto arvioinnin tuloksia?

WWF korostaa, että kansainvälinen metsäsertifointijärjestelmien arviointiselvitys olisi antanut rakentavan pohjan järjestelmien kehittämiselle ja vastauksia niihin kiistoihin, jotka liittyvät ympäristöjärjestöjen suosiman FSC-järjestelmän ja Suomen metsät lähes kokonaisuudessaan kattavan PEFC-järjestelmän välisiin eroihin.

Kesäkuussa 2004 Maailmanpankin ja WWF:n metsäallianssi julkisti suunnitelman arvioida kansainvälisesti johtavat metsäsertifointijärjestelmät PEFC ja FSC (QACC-selvitys eli Questionnaire for Assessing the Comprehensiveness of Certification Schemes/Systems). Sen tarkoituksena oli selvittää, täyttävätkö kyseiset metsäsertifointijärjestelmät Maailmanpankin ja WWF:n vuonna 1999 hyväksymät hyvän metsänhoidon periaatteet ja mitata, saavutetaanko Maailmanpankin ja WWF:n metsäallianssin asettama tavoite saattaa 200 miljoonaa hehtaaria talousmetsää riippumattoman sertifointijärjestelmän piiriin vuoden 2005 loppuun mennessä. Maailmanpankki käyttää WWF:n kanssa laadittuja sertifiointiperiaatteita myös ehtonaan myöntäessään rahoitusta teollisille metsähankkeille.

Vertailua varten on laadittu kattava kyselylomake, johon tieto eri sertifiointijärjestelmistä on määrä koota Suomesta ja 11 muusta Euroopan maasta konsulttityönä. Työtä arvioimaan on muodostettu riippumaton, eri sidosryhmistä koostuva asiantuntijapaneeli.

Nyt PEFC:n neuvosto on ilmoittanut jättäytyvänsä pois vertailusta, koska kyselyä ei ole korjattu sen vaatimusten mukaiseksi. WWF ja Maailmanpankki korostavat, että prosessin alusta alkaen sekä FSC että PEFC ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä Maailmanpankin ja WWF:n sertifiointiarvioinnin lähtökohtana olevat metsäallianssin periaatteet. Siksi Maailmanpankki ja WWF ovatkin erittäin pahoillaan PEFC-neuvoston päätöksestä olla osallistumatta arvioon. Hankkeen vetäjät korostavat, että PEFC:n neuvoston toiveet on pitkälti otettu huomioon kyselyä viimeisteltäessä, ja korostavat, ettei sertifiointijärjestelmien roolina ole laatia omista lähtökohdistaan arviointikriteerejä. Siksi kaikkia PEFC:n haluamia huomautuksia ei ole voitu ottaa huomioon, sillä esimerkiksi sidosryhmien osallistumista, raportointia, läpinäkyvyyttä ja pienmetsänomistusta arvioivat kriteerit olisivat vesittyneet.

PEFC:n poisjäänti merkitsee sitä, että nyt vain FSC-järjestelmät testataan arvioinnin kohteena olevissa 12 maassa. “Suomessa käytössä olevan FFCS/PEFC-sertifiointijärjestelmän käyttäjät väittävät, että PEFC-järjestelmä on FSC:n veroinen tae metsien kestävästä käytöstä. Ympäristöjärjestöt kuten WWF ovat perustellusti olleet toista mieltä”, sanoo WWF Suomen metsäpäällikkö Harri Karjalainen. “QACC-arviointi olisi antanut PEFC:lle mahdollisuuden osoittaa puheet todeksi. PEFC:n poisjäänti herättääkin kysymyksen, pelkäsikö PEFC-neuvosto arvioinnin tuloksia.”

Sertifiointijärjestelmien vertailu oli esillä myös Suomessa viime viikolla, kun Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja Greenpeace julkaisivat raportin Certifying Extinction, jossa Suomessa käytössä olevaa, PEFC:n alaista FFCS-järjestelmää arvosteltiin ankarasti. “WWF ei osallistunut raportin tekoon, koska odotimme riippumattoman QACC-selvityksen tuloksia. Luontojärjestöjen raportin analysointi FFCS:stä vastaa pitkälti WWF Suomen aiemmin tekemiä arviointeja. PEFC:n kieltäytyminen puolueettomasta kansainvälisestä arvioinnista on erittäin valitettavaa ja merkinnee, että ympäristöjärjestöjen kriittisiä arviointeja tulee jatkossa lisää”, Karjalainen arvioi.

WWF:n ja Maailmanpankin metsäyhteistyön sertifiointiarvioinnista ja kirjeenvaihdosta PEFC-neuvoston kanssa on tietoa internetissä osoitteessa http://www.forest-alliance.org/

Lisätietoja:

WWF Suomi, metsäpäällikkö Harri Karjalainen, GSM 040 563 7179, sähköposti on muotoa [email protected]