Oulangan alueen luontomatkailu sai kansainvälisen sertifikaatin

Oulangan kansallispuiston ja Oulangan alueen luontomatkailu sai eurooppalaisen, kestävän luontomatkailun PAN Parks -sertifikaatin. PAN Parks -toiminta laajenee Koillismaan alueella muutenkin, kun PAN Parks -majoituspalvelut aloittaa loma-asuntojen rakentamisen Sallassa.

Sertifikaatti myönnettiin Metsähallitukselle Oulangan kansallispuiston laadukkaasta hoidosta jo vuonna 2002, mutta nyt se laajenee kansallispuistosta myös kestävään luontomatkailuun sitoutuneisiin matkailuyrityksiin, jotka voivat liittyä PAN Parks -verkostoon.

Mahdollisuus liittyä PAN Parks -verkostoon ja käyttää PAN Parks -tuotemerkkiä tuo uusia liiketoiminta- ja markkinointimahdollisuuksia matkailuyrityksille, jotka ovat sitoutuneet kestävän luontomatkailun toimintaohjelmaan. Oulangan alueen luontomatkailukriteereitä on laadittu Oulanka-työryhmässä, jossa on ollut Metsähallituksen lisäksi paikallisia yrittäjiä, kylätoimikuntia, luonnonsuojelujärjestö sekä Sallan ja Kuusamon kunnat.

“Oulanka vastasi PAN Parksin vaatimuksiin luontomatkailustrategian laatimiseksi ja toteuttamiseksi. Sidosryhmädialogin ja osallistamisen ansiosta sillä on laaja tuki alueella”, sanoo Zoltan Kun, PAN Parks -säätiön toiminnanjohtaja tänään tiedotustilaisuudessa Helsingissä. “Arvostettu kansainvälinen luontomatkailun tuotemerkki on ollut avaintekijä alueen toimijoiden sitoutumisessa strategiaan”, jatkaa aluejohtaja Arto Ahokumpu Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun luontopalveluista.

PAN Parks -puistoilta edellytetään vähintään 10 000 hehtaarin tiukasti suojeltua ydinaluetta, jossa ainoastaan retkeily ja vastuullinen luontomatkailu sallitaan. Kriteerien täyttämiseksi päätti Oulanka-työryhmä kesäkuussa 2004 esittää karhunmetsästyksestä ja virkistyskalastuksesta luopumista puiston ydinalueella, sekä tutkimuksen tekemistä poronhoidon ekologisista vaikutuksista. Hirven ja pienriistan metsästys on ollut kiellettyä Oulangan kantaosalla muista Pohjois-Suomen kansallispuistoista poiketen jo vuodesta 1956.

“On hienoa, että Pohjois-Suomesta löytyy nyt yksi kansallispuisto, josta metsästys tullaan rajaamaan pois ydinalueelta. Oulangan päätöksellä on myös laajempaa merkitystä, sillä Suomessa on erittäin vähän todellisia luonnonsuojelualueita, joissa metsästystä ei sallita. Tällä hetkellä käydään jopa arveluttavaa keskustelua metsästyksen laajentamisesta Etelä-Suomen kansallispuistoihin”, sanoo metsäpäällikkö Harri Karjalainen WWF Suomesta.

PAN Parks -majoituspalvelut viimeistelee tällä viikolla sopimuksia Sallan kunnan, maanomistajien ja alueen yritysten kanssa loma-asuntojen rakentamisesta Sallan kunnan alueelle. PAN Parks -majoituspalvelut on tehnyt sopimukset 19 hehtaarin maa-alueen ostamisesta, ja rakennustöiden on tarkoitus alkaa kesällä 2005.

“Loma-asuntojen rakentaminen tukee kestävän matkailutoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä, sillä tasokkaat loma-asunnot varmistavat, että matkailijat viipyvät alueella pidempään ja tulevat uudestaan. On myös tärkeää, että loma-asuntojen rakentaminen tehdään yhtä kestävällä tavalla kuin mitä PAN Parks -toiminnalta vaaditaan muutoinkin”, sanoo Cees Slager, Molecaten-yhtiön toimitusjohtaja.

PAN Parks on kestävän ja korkeatasoisen luontomatkailun tuotemerkki, jonka ovat perustaneet WWF ja hollantilainen Molecaten-matkailuyritys. Sen voivat saada kansallispuistot ja luontomatkailuyritykset, jotka täyttävät tiukan PAN Parks -kriteeristön. PAN Parks -majoituspalvelut on itsenäinen osakeyhtiö, joka järjestää majoituspalveluita PAN Parks -puistojen yhteyteen. Tietty prosentti PAN Parks -majoituspalvelujen tuotosta ohjataan PAN Parks -säätiölle.

Lisätietoja:

Lue lisää PAN Parks -säätiön internetsivuilta ja WWF Suomen internetsivujen PAN Parks -osiosta.
WWF Suomi, metsäpäällikkö Harri Karjalainen, 040 563 7179; PAN Parks -säätiö, toiminnanjohtaja Zoltan Kun, +36 30916 7795; Metsähallitus, aluejohtaja Arto Ahokumpu, 0400 296 411