WWF: Harmaahylkeiden määrä hieman laskenut Suomessa

WWF:n Itämeren hyljetyöryhmän tekemissä laskennoissa vuonna 2004 havaittiin Suomessa noin 7 400 harmaahyljettä, hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Harmaahylkeistä valtaosa eli lähes 5 000 havaittiin Ahvenanmaalla.

Vahvinta harmaahyljealuetta (Halichoreus grypus) oli edelleen lounaissaaristo Ahvenanmaa mukaan lukien. Hylkeitä laskettiin lounaissaaristossa yhteensä 7 000. Suomenlahdella hylkeitä oli vain vajaat 300 eli saman verran kuin viime vuonna.

Ahvenanmaalla ja Manner-Suomessa on oma hylkeenpyynnin kiintiönsä. Manner-Suomen alueen harmaahylkeiden määrä oli laskennoissa noin 2 500 ja se vastaa kooltaan suunnilleen Viron hyljekantaa. WWF korostaakin, että esimerkiksi Suomen harmaahylkeen pyyntikiintiö (nyt 490) on suhteutettava tähän Manner-Suomen eikä koko valtion alueen hyljemäärään. Hylkeidensuojelualeilla Manner-Suomen hylkeistä oli 1 100 eli alle puolet.

Koko Itämeren alueen laskentatulokset koottiin yhteen viime vuoden lopulla. Laskennoissa nähtiin yhteensä 17 640 harmaahyljettä, mikä on noin kymmenyksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

WWF:n Itämeren hyljetyöryhmä on tehnyt harmaahyljelaskentoja vuodesta 1986 ja ne muodostavat osan kansainvälistä Itämeren hyljekantojen arviointia. Laskennat tehdään jo touko-kesäkuun vaihteessa, jolloin harmaahylkeet kerääntyvät luodoille vaihtamaan karvaansa.

Lisätietoja:
Antti Halkka, WWF:n hyljetyöryhmän puheenjohtaja, gsm 040 700 6582
Anita Mäkinen, WWF.n meriasiantuntija, gsm 040 5271 425 (vain 17.1.)