WWF huolissaan maailman sisävesien aarreaitasta

WWF on huolissaan porauksista, joita tehdään parhaillaan Malawi-järvellä. Vaikka tutkimusten päätarkoitus ei virallisesti ole öljyn- ja kaasun etsintä, niissä selvitetään kuitenkin, löytyykö järven pohjasta hiilivetyjä. WWF korostaa, että Malawi-järvi on yksi maailman ainutlaatuisimmista sisävesiekosysteemeistä, ja öljynporaukset järvellä vaarantaisivat sen.

Malawi-järven pohjatutkimukset alkoivat tällä viikolla, ja niiden rahoittajana on yhdysvaltalainen US Scientific Foundation -säätiö. Geologit ovat pitkään spekuloineet sillä, että Malawi-järven pohjasta saattaisi löytyä öljyä ja muita mineraaleja, mutta tarkemman tiedon puutteen takia investoijien kiinnostus on puuttunut.

WWF Suomella on Malawissa laaja luonnonsuojeluhanke, jonka yksi tavoite on turvata Malawi-järven luonnon monimuotoisuus. Malawi-järvessä on enemmän kalalajeja – noin 1 000 – kuin missään muussa sisävesiekosysteemissä. Näistä suurin osa on kirjoahvenlajeja, ja noin 900 lajia ei tavata missään muualla maailmassa.

“Luonnonvaraministeri Sidik Mian mukaan lukuisia huomattavia geologisia muutoksia läpikäyneen järven tutkimus voi antaa tärkeää tietoa ilmaston ja luonnonvarojen näkökulmasta. On kuitenkin syytä pelätä, että hankkeen todellinen syy on öljyn etsintä. Jos öljyn olemassa olo varmistuu, laajamittaisten öljyporausten aloittamiseen on suuri kiusaus köyhässä maassa. Silloin maailma menettää yhden ainutlaatuisimmista luontokokonaisuuksistaan”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen, joka on parhaillaan Malawissa neuvottelemassa Malawin hallituksen kanssa. Luukkonen tapaa Malawin hallituksen ministereitä lauantaina.

Malawi-järven suojelu edistää myös paikallisväestön hyvinvointia, koska kestävät kalakannat turvaavat heille tärkeän proteiinin lähteen. Kuivuudesta kärsivässä Afrikassa makea vesi on yksi arvokkaimpia luonnonvaroja, mikä myös korostaa järven suojelun ja kestävän käytön merkitystä.

“Kansainvälisten ja kansallisten rahoittajatahojen on suunnattava tukensa Malawin kaltaisten köyhien kehitysmaiden kestävään kehitykseen eikä hankkeisiin, jotka tuhoavat ainutlaatuista luontoa ja edistävät esimerkiksi ilmastonmuutosta kiihdyttäviä energiahankkeita”, Luukkonen vaatii.

Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto rahoittaa WWF Suomen suojelutyötä Malawissa. WWF toivookin, että mikäli pelot öljyn etsinnästä ja porauksista toteutuvat, myös Suomen valtio ja EU voisivat pyrkiä neuvottelemaan Malawin hallituksen kanssa ja estämään suunnitelmat.

Lisätietoja:
Suojelujohtaja Jari Luukkonen, tavattavissa Malawissa matkapuhelinnumeroista 040 585 0020 sekä +265 9 305 946 ; viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, gsm 0400 425 666. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Valokuvia Malawi-järvestä ja kirjoahvenista saatavilla WWF:n viestinnästä (ks. numero yllä)

Taustatietoja Malawista ja Malawi-järvestä:

  • Malawi sijaitsee Tansanian, Mosambikin ja Sambian välissä. Malawi kuuluu maailman kymmenen köyhimmän maan joukkoon.
  • Malawi-järvi on maailman yhdeksänneksi suurin ja Afrikan kolmanneksi suurin järvi.
  • Malawi-järvi on 600 km pitkä ja sen keskileveys on 50 km. Syvimmillään se on jopa 700 metriä.
  • Malawi-järven eteläosassa on Malawi-järven kansallispuisto, joka on UNESCO:n maailmanperintökohde.

Lue lisää WWF Suomen sivuilta ja kansainvälisen WWF:n sivuilta.