Naturewatch-stipendi Simonkylän ja Sorrilan kouluille

Vantaalainen Simonkylän yläkoulu ja valkeakoskelainen Sorrilan alakoulu saivat Naturewatch-stipendin mallikkaasta ympäristökasvatustoiminnastaan. Lapsi ja Luonto Säätiö jakaa vuosittain 1000 euron suuruisen stipendin WWF Suomen Naturewatch-toiminnassa mukana olleille kouluille.

Stipendin Sorrilan koululle luovutti WWF:n ympäristökasvattaja Tarja Malmi-Raike ja Simonkylän koululle WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen. Stipendi jaetaan koulujen kesken.

“Palkituissa kouluissa luonto- ja ympäristökasvatusta toteutetaan tavoitteellisesti ja monipuolisesti niin, että tiedollisen oppimisen lisäksi kehitetään myös luontosuhdetta. Molemmat koulut ovat olleet jo pitkään mukana toiminnassa”, kertoo Malmi-Raike.

Molemmissa kouluissa ympäristöasiat tulevat hyvin esille sekä oppiaineissa että koulun arjessa. Tiedon lisäksi elämyksellisyys on toiminnassa tärkeää. Sorrilan koulun oppilaat ovat esimerkiksi osallistuneet lumeen liittyvän sanaston keruuseen ilmastomuutosta selvittäneeseen hankkeeseen, jossa WWF:kin oli mukana. Simonkylän koulu on toiminut monella eri osa-alueella aktiivisesti ja ympäristöasioihin innostaen.

Ympäristöasenteisiin on mahdollista vaikuttaa, uskovat opettajat Arja Lindholm Simonkylän ja Mervi Heinonen Sorrilan kouluista. He ovat omalla esimerkillään saaneet muutkin kiinnostumaan asiasta. Opettajat ovat tietoisia siitä, että heidän merkityksensä on suuri niin tiedon jakajana kuin luontoon opastajanakin.

“Maastossa saadaan elämyksiä kaikilla aisteilla. Metsä on monelle kaupunkilaisnuorelle outo paikka”, kertoo Arja Lindholm. “Kun luontosuhde on syntynyt, herää myös kiinnostus sen hyvinvoinnista.”

“Biologian opiskelulla on ollut vaikuttava osa minuun, sillä opin tunnistamaan eri lajeja luonnossa. Näillä samaisilla tiedoilla opetan omia lapsiani Suomen luonnosta”, sanoo kahdeksasluokkalainen Nelly Simonkylän koulusta.

Naturewatch on WWF:n ympäristökasvatusohjelma kouluille. Sen tehtävät innostavat havainnoimaan ja tutkimaan lähiluontoa. Samalla syntyy ideoita siitä, mitä jokainen voi itse tehdä ympäristön tilan parantamiseksi. Naturewatchin tavoitteena on lisätä oppilaiden kiinnostusta ympäristöasioihin mielekkäiden ja innostavien opetusmenetelmien avulla. Samalla edistetään yli oppiainerajojen tapahtuvaa ympäristöopetusta. Naturewatchia tukevat Oy Ingman Foods, Lapsi ja Luonto Säätiö sekä Metso.

Lisätietoja:

Ympäristökasvattaja Tarja Malmi-Raike, gsm 050 347 8063, [email protected]

http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/naturewatch/