WWF Suomen keskeytettävä kemikaalitestit lupamenettelyvaatimusten takia

WWF Suomen on keskeytettävä perheiden haku kemikaalitesteihin. Sosiaali- ja terveysministeriö katsoi WWF:n selvityksen täyttävän lääketieteellisen tutkimuksen tunnusmerkit, mikä edellyttää luvan hakemista lääketieteellisiä tutkimuksia käsittelevältä eettiseltä toimikunnalta. WWF on hämmästynyt ministeriön laintulkinnasta ja katsoo päätöksen loukkaavan ihmisten oikeuksia olla yhteiskunnallisesti aktiivisia ja saada tietoa oman elimistönsä kemikaalipitoisuuksista.

WWF Suomi joutuu lopettamaan perheiden kemikaalitestit. Sosiaali- ja terveysministeriö on katsonut, että WWF:n selvitykset ihmisten veren kemikaalipitoisuuksista täyttävät lääketieteellisen tutkimuksen tunnusmerkit ja näin ollen sille on haettava lupaa lääketieteellisiä tutkimuksia käsittelevältä eettiseltä toimikunnalta.

“WWF:n kemikaalitestit antavat esimerkkejä siitä, minkälainen kemikaalicocktail ihmisellä voi olla veressään. Tämän tarkoitus on vaikuttaa päättäjiin, jotta saamme ihmisten terveyttä ja ympäristön hyvinvointia edistävän EU-tason kemikaalilainsäädännön. Onkin kummallista, että terveysviranomaiset vaativat meiltä lupien hakemista samalla, kun sallitaan suuren luokan kemikaalitesti, johon me kaikki vastoin tahtoamme joudumme koko ajan, kun altistumme mahdollisesti vaarallisille kemikaaleille. Selvityksemme ainoa tarkoitushan on edistää nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointia “, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen. WWF muistuttaa, että nykyisin eniten tuotetuista kemikaaleista vain 14 prosentista on julkisesti saatavissa edes hieman tietoja, joiden perusteella voidaan tehdä alustava turvallisuusarviointi.

WWF:n kemikaalitesteissä on kyse ihmisten oikeudesta osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen: sekä testattavat poliittiset päättäjät että nyt valittava perhe osallistuvat konkreettisella tavalla WWF:n toimintaan sen puolesta, että EU:n valmisteilla olevasta kemikaaliasetusesityksestä tulee sellainen, joka estää vaarallisimpien kemikaalien markkinoille pääsyn. WWF olisi toivonut, että tavallisten ihmisten veritestejä, toisin sanoen heidän haluaan osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, ei olisi vaikeutettu aikana, jolloin päättäjät ylipäänsä ovat huolissaan ihmisten yhteiskunnallisesta passiivisuudesta.

Kyse on myös ihmisten oikeudesta tietää siitä, miten he ovat altistuneet kemikaaleille. WWF korostaa, että WWF:n kemikaalitesteihin osallistuvat ihmiset hakeutuvat niihin vapaaehtoisesti ja antavat niihin sekä tutkimustulosten julkistamiseen suostumuksensa. “Jos joku suomalainen haluaa testauttaa oman verensä kemikaalipitoisuudet, onko hänen matkustettava Tukholmaan tai Brysseliin tekemään testit”, Luukkonen ihmettelee. Kemikaalitestissä on kyse yksinkertaisesta verikokeesta (enimmillään 50 ml), joka otetaan lääkäriasemalla.

Veritesteihin ilmoittautuneiden perheiden kommentteja WWF:n selvityksestä ja kemikaaleille altistumisesta on internetissä (tiedotteen lopussa on myös yksi kansalaiskommentti).

WWF on eri mieltä siitä, että selvitys täyttäisi lääketieteellisen tutkimuksen tunnusmerkit. Testien tarkoitus ei ole lääketieteellinen tutkimus tai hoidon kehittäminen eikä tuloksista vedetä johtopäätöksiä ihmisten terveyteen tai elämäntapoihin. Koska viranomaiset kuitenkin tulkitsevat tilanteen näin, WWF vetäytyy hankkeesta. Koska WWF:n kemikaalikartoitus ei ole lääketieteellistä tutkimusta, WWF:n hankesuunnitelmat eivät myöskään täyttäisi lupamenettelyn ehtoja. Lupamenettely on myös mahdoton kampanjan kansainvälisen aikataulun takia.

Suomi on ainoa maa, jossa viranomaiset luokittelevat WWF:n veritestit lääketieteelliseksi tutkimukseksi. WWF on myös konsultoinut asiantuntijoita ja viranomaisia, joista tähän mennessä kukaan ei ole pitänyt kemikaalitestejä lupia edellyttävänä lääketieteellisenä tutkimuksena. WWF on tehnyt eri EU-maissa veritestejä yli 200 ihmiseltä. Toistaiseksi haku perheiden veritesteihin jatkuu muissa 12 maassa.

“Ilmoittautumisia on tullut jo 83 suomalaiselta perheeltä, joista yksi oli tarkoitus testata. Perhe käsittää kolme sukupolvea: isoäidin, äidin ja yli kymmenvuotiaan lapsen. He lienevät pahoillaan, kun heiltä evätään oikeus osallistua kansalaisvaikuttamiseen ja mahdollisuus saada tietää verensä kemikaalipitoisuus”, Jari Luukkonen arvioi.

WWF kiittää testeihin ilmoittautuneita sekä kaikkia muita, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua WWF:n työhön tiukan kemikaalilainsäädännön puolesta. Tietoa selvityksestä ja kampanjasta on WWF:n internetsivuilla www.wwf.fi.

Lisätietoja:

WWF Suomi, suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666

Kansalaiskommentti perhetestiin hakeutuneelta perheenäidiltä:

“Seuraan säännöllisesti WWF:n toimintaa, ja uskon tällaisten hankkeiden tukevan työtänne ja lisäävän tietoisuutta siitä tavallisten kansalaisten keskuudessa. Meillä nykyihmisillä ei ole riittävää tietämystä siitä, miten olemme omalla toiminnallamme 1900- ja 2000-luvuilla vaikuttaneet – mahdollisesti pysyvästi – ympäristön ja jopa perimän muutoksiin. Ensin on hankittava kovaa faktaa ja sen avulla vaikutettava päättäjiin maailmanlaajuisesti, jotta haitallisten toimenpiteiden vaikutukset jäisivät tulevaisuudessa mahdollisimman vähäisiksi. Haluan myös samalla näyttää 14-vuotiaalle tyttärelleni, mitä on tehtävissä ja ohjata häntä ajattelemaan ja toimimaan itse aina silloin, kun se on mahdollista.” – Ingrid Korpela, 41v. (äiti 65v ja tytär 14v.)

Lisää kansalaiskommentteja WWF:n internetsivuilla