WWF:n Kukanpäivän tunnustus Juha Suomiselle

WWF:n kasvityöryhmä palkitsi tänään Vammalassa perinteisellä Kukanpäivän kunniakirjalla dosentti Juha Suomisen vuosikymmenten työstä erityisesti Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kasviston selvittämiseksi. Suominen on lukeutunut jo 1960-luvulta lähtien Suomen kasviston parhaimpiin yleistuntijoihin.

Pohjanmaalta kotoisin olevalle Juha Suomiselle kasvit ovat olleet vuosikymmenten erottamaton työ ja harrastus. Omistautumista kasveille on leimannut pitkäaikainen tiedonkeruu erityisesti Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kasvistosta. Lisäksi Suominen on perehtynyt myös koko Suomen kasvistoon.

Nykyisin Vammalan Karkussa asuva Suominen on kasvistoselvityksiensä ohessa koonnut arvokasta tietoa useista uhanalaisista ja uhanalaistuvista kasveista. Hän on ollut mukana myös Uudenmaan uhanalaisten kasvien selvitystyössä. Hänen merkittävimpiin kasvilöytöihinsä kuuluu harvinaisen mäkiorvokin (Viola collina) kasvupaikka Vammalan Tyrväältä vuonna 1956. Suomisen havainto oli ensimmäinen nykyisen Suomen alueelta, aiemmin kasvi tunnettiin vain Sortavalan ympäristöstä Laatokan Karjalasta.

Vuonna 1969 julkaistussa väitöskirjassaan Suominen tarkasteli ratapenkkojen kasvillisuutta ja siihen vaikuttavia ekologisia tekijöitä. Yhdessä Leena Hämet-Ahdin kanssa tehty selvitys kasvistomme muinaistulokkaista muodostaa perustan nykyisille käsityksille maahamme vuosisatoja tai jopa -tuhansia sitten ihmisen mukana saapuneiden kasvien leviämishistoriasta. Nuoremmatkin tulokaskasvit, erityisesti tuontiviljan mukana saapuneet satunnaiskasvit, ovat olleet Suomisen kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteina.

Työurallaan Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseossa Suominen on monipuolisesti edistänyt kasvitieteen ja -harrastuksen leviämistä Suomessa. Hän on ollut mukana kasviharrastajien lehden Lutukan toimituksessa lehden perustamisesta lähtien sekä Retkeilykasvion toimituskunnassa. Hänen pääasiallinen virkatyönsä suuntautui laajaan kansainväliseen hankkeeseen: Suominen vaikutti yli 30 vuotta Helsingissä toimitettavan Euroopan putkilokasvien kartoitusprojektin (Atlas Florae Europaeae) sihteerinä ja kartaston toisena toimittajana yhdessä professori Jaakko Jalaksen kanssa.

Juha Suomisen yhteydet myös muihin kasvimuseoihimme ovat olleet kiinteät, etenkin Turun yliopiston kasvimuseoon. Hän on toiminut aktiivisesti paikallisessa Vammalan ja Äetsän ympäristöyhdistyksessä sekä ollut mukana Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen toiminnassa. Hänen harrastuksiinsa ovat putkilokasvien lisäksi kuuluneet myös sienet ja sammalet.

WWF:n kasvityöryhmän kunniakirja myönnettiin nyt yhdennentoista kerran uhanalaisten kasvien suojelutyössä kunnostautuneelle yksityishenkilölle tai yhteisölle. Ensimmäisen kunniakirjan sai Tampereen kasvitieteellinen yhdistys vuonna 1995. Viime vuonna kunniakirja luovutettiin Joensuussa kasviharrastaja Juhani Räsäselle.

Lisätietoja:

WWF:n kasvityöryhmän puheenjohtaja Tapio Rintanen, puh. 050 413 6742
WWF:n kasvityöryhmän sihteeri Mika Kalliovirta, puh. (09) 40300 741, 040 861 7534, [email protected]
WWF:n tiedottaja Krista Sippola, puh. (09) 7740 1075, 040717 7405, [email protected]