Euroopan ekologinen jalanjälki vaarantaa kestävän kehityksen

Euroopan ekologinen jalanjälki on 2,2 kertaa suurempi kuin maapallon luonnon uusiutumiskyky. Tämä käy ilmi WWF:n julkaisemasta raportista, joka julkaistaan EU:n huippukokouksen yhteydessä EU:n kestävän kehityksen julistuksen vauhdittamiseksi. WWF Suomi haluaa raportilla edistää myös kestävää kehitystä Suomessa, sillä torstaina Suomen kestävän tuotannon ja kulutuksen toimikunta luovuttaa mietintönsä ympäristöministeri Enestamille ja kauppa- ja teollisuusministeri Pekkariselle.

WWF:n Brysselin toimiston johtaja Tony
Long luovuttaa EU:n ekologista jalanjälkeä
käsittelevän raportin EU:n komission
puheenjohtajalle José Manuel Barrosolle.
Kuva: WWF/Ezequiel Scagnetti

WWF:n “Europe 2005 – The Ecological Footprint” -raportti julkaistaan tällä viikolla, jotta sillä voidaan vaikuttaa EU-maiden johtajiin. Heidän tulee 16.-17.6. päästä yksimielisyyteen julistuksesta, jossa ilmaistaan EU:n kestävän kehityksen suuntaviivat. Raportin johdannon on allekirjoittanut EU:n komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso.

Ekologisella jalanjäljellä arvioidaan ihmisen kuluttamien uusiutuvien luonnonvarojen määrää suhteessa niiden uusiutumiskykyyn. EU:ssa on 7 % maapallon väestöstä, mutta se käyttää 17 % maailman luonnonvaroista. EU:n ekologinen jalanjälki on kasvanut 70 % vuodesta 1961.

EU-maista Ruotsi, Suomi, Viro, Tanska, Irlanti ja Ranska jättävät suurimman ekologisen jalanjäljen. Suomalaisen keskimääräinen ekologinen jalanjälki on 7.0 hehtaaria eli 3,7 kertaa suurempi kuin ekologisen jalanjäljen globaali keskiarvo.

Suomalaisten metsäjalanjälki on runsaan kotimaisen puun- ja paperinkulutuksen takia erittäin suuri. Jalanjäljestä on viennin osuus poistettu, mutta silti raportissa käytetty laskentamenetelmä antanee Suomelle hieman liian ison metsäjalanjäljen johtuen paperiteollisuutemme tuotantoprosessin rakenteesta.

Suomalainen kuluttaa myös runsaasti tuontituotteita, vaikkapa öljyä tai banaaneja, mikä näkyy omassa jalanjäljessämme.

WWF:n raportti vahvistaa sen, että Euroopassa on panostettava voimakkaasti kestävämpien tuotanto- ja kulutustapojen kehittämiseen ja käyttöön ottoon. WWF pitääkin hyvänä, että Suomen kestävän tuotannon ja kulutuksen toimikunta on saanut työnsä päätökseen. Toimikunnan mietintö luovutetaan ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille ja kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisella torstaina 16.6.2005.

“Kestävän tuotannon ja kulutuksen toimikunta ehdottaa useita toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa suomalaisen yhteiskunnan materiaali- ja energiatehokkuutta. Välttämättömien taloudellisten ohjauskeinojen, kuten ekologisen verouudistuksen osalta, toimikunnan ehdotukset jäävät kuitenkin liian epämääräisiksi”, toteaa WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen.

Erityisesti energian kulutus kasvattaa EU:n ekologista jalanjälkeä, ja WWF vaatiikin voimakkaita toimia fossiilisista polttoaineista luopumiseksi ja uusiutuvaan energiaan panostamiseksi. WWF toivoo myös, että EU ottaa käyttöön erilaisia taloudellisia ohjauskeinoja, jotka nykyistä tehokkaammin edistävät kestävää kehitystä. Näitä ovat mm. ekologinen verouudistus, ympäristönsuojelu taloudellisten tukien edellytyksenä, kestävää kehitystä tukevien sertifiointijärjestelmien edistäminen, yritysten ekotehokkuuden parantaminen sekä ympäristönsuojelun parempi huomioon ottaminen kehitysavussa.

“EU tai Suomi ei voi olla uskottava kestävän kehityksen tiennäyttäjä, jos elämme huomattavasti yli luonnon uusiutumiskyvyn ja siirrämme ekologisen velan muun kehitysmaiden ja tulevien sukupolvien niskaan”, sanoo Timo Tanninen.

Raportin sisällöstä vastaa Global Footprint Network, joka on kansainvälinen järjestö, jonka tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen ekologisen jalanjäljen avulla (www.footprintnetwork.org).

Raportin voi kokonaisuudessaan tilata WWF Suomesta, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, puh. 0400 425 666 tai ladata pdf-tiedostona (992 KB).

Lisätietoja:

WWF Suomi, pääsihteeri Timo Tanninen, GSM 040 574 9266