WWF Suomi ihmettelee presidentti Putinin lausuntoja

WWF on hämmästynyt Venäjän presidentti Vladimir Putinin Suomenlahtea ja öljysatamia koskevista lausunnoista. Presidentti Putin arvosteli julkisuudessa ympäristöjärjestöjä rakennushankkeiden, kuten öljyputkien ja satamien, jarruttamisesta. WWF:n mukaan Putinin lausunnot ovat poliittisesti tarkoitushakuisia.

“Putinin näkemykset kuulostavat puhtaasti poliittiselta puheelta, jolla halutaan varmistaa öljyn kulku Suomenlahden kautta. Itämeri on Venäjän öljynkuljetusreiteistä poliittisesti vakain ja siksi merkittävä maalle”, WWF Suomen meriasiantuntija Anita Mäkinen sanoo.

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n mertensuojelukomitean (IMO Marine Environment Protection Committee) jäsenet ovat parhaillaan koolla Lontoossa. “Kokouksessa on keskusteltu muun muassa Itämeren PSSA-statuksesta eli erityisen herkän merialueen statuksesta. Mahtaako Putinin puheilla olla yhteyttä näihin keskusteluihin?” Mäkinen pohtii.

WWF:n mielestä Putinin argumentit eivät ole linjassa eurooppalaisen kestävän kehityksen politiikan kanssa. Putinin mukaan ympäristövaikutusten selvittämisen ei pitäisi haitata Venäjän talouden ja yhteiskunnan kehittämistä. “Euroopan unionissa ympäristöasioiden hyvän huomioon ottamisen katsotaan olevan nimenomaan osa talouden ja yhteiskunnan kehittämistä. Erityisesti nyt Euroopan unionin laajennuttua EU:n ja Venäjän pitäisi löytää yhteinen kieli keskusteltaessa Itämeren suojelusta ja kestävästä käytöstä”, Mäkinen muistuttaa.

Venäjä kuljettaa Itämeren lisäksi öljyä myös Mustanmeren ja Barentsinmeren kautta. Itämeren öljykuljetusten määrä on tänä vuonna noin 120 miljoonaa tonnia öljyä ja sen oletetaan nousevan 190 miljoonaan tonniin vuoteen 2010 mennessä. Itämeren öljykuljetukset ovat kasvaneet kuusinkertaisiksi viimeisten kymmenen vuoden aikana, mikä on merkinnyt myös onnettomuusriskin moninkertaistumista.

Lisätietoja:
WWF/meriasiantuntija Anita Mäkinen, puh. 040 527 1425