WWF:n talkooleiriläiset ennallistavat perinnemaisemaa Korppoossa

WWF:n talkooleiri ennallistaa arvokasta kalkkikallioketoa ja pähkinäpuulehtoa Korppoon Ahvensaaressa tämän kesän toisella pitkällä talkooleirillä 1.–9.7. Leiri järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa, ja se on osa Operaatio Merenneitoa, WWF:n suurkampanjaa Itämeren pelastamiseksi.

Kuva: WWF / Jari Luukkonen

WWF:n talkooleiriläiset raivaavat Korppoon Ahvensaaressa katajan valtaamalla kalkkikalliokedolla tilaa erittäin arvokkaalle kasvilajistolle, muun muassa seinäraunioiselle (Aspienium ruta-muraria), keltamataralle (Galium verum) ja ketonoidanlukolle (Botrychium lunaria). Kasvien elintila on käynyt hyvin vähiin, joten niiden kasvupaikkoja varotaan visusti, mikä tekee raivaamistyöstä vaativaa.

Lisäksi leiriläiset ennallistavat vanhaa pähkinäpuulehtoa kaatamalla ylitiheää koivuvesakkoa vaativampien lajien tieltä. Sään salliessa leiriläiset polttavat raivausaineksen. Leirin työhön kuuluu myös risu- ja ainespuusavottaa ja muita luonnonhoitotöitä sekä muun muassa telttasaunan rakentaminen.

Korppoon Ahvensaari on arvokas luontoalue, jonka maapohja on enimmäkseen kalkkikalliota. Karjanlaidunnuksen loputtua maisema on metsittynyt, mutta kuivilla niityillä sekä vanhoilla, lehtomaisilla hakamailla elää edelleen vaativa kasvi- ja eläinlajisto, joka on sopeutunut avoimeen perinneympäristöön. Alueella on 20 uhanalaista ja 16 silmällä pidettävää lajia, mikä on sen kokoon nähden suuri määrä.

Talkooleirin alue kuuluu Natura 2000 -verkkoon. Valtio osti vuoden 2004 keväällä 7,1 hehtaarin alueen Ahvensaaresta luonnonsuojelutarkoituksiin. Leirin työt pohjautuvat Metsähallituksen alueelle laatimaan suojelu- ja hoitosuunnitelmaan. Suunnitelma tehtiin osana WWF:n vetämää EU:n Life-hanketta, joka päättyi vuosi sitten.

Ahvensaaren talkooleiri on osa Operaatio Merenneitoa, WWF:n suurkampanjaa Itämeren pelastamiseksi.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien Suomessa, Virossa, Venäjällä ja Ruotsissa. Täysi-ikäiset vapaaehtoiset maksavat itse matkansa ja työskentelevät ruokapalkalla. Tänä kesänä on jo ahkeroitu Komion luonnonsuojelualueella, Lopella. Tulevina kuukausina työskennellään vielä Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa (16.–24.7.), Kirkkonummen Medvastössä (30.7.–7.8.) ja Särkisalon Laukanlahdella yksityisellä luonnonsuojelualueella (13.–21.8.). Syyskuussa urakoidaan vielä Hankoniemellä Örnvikissä viikonlopun ajan.

Lisätietoja:

Metsähallitus, Leif Lindgren, gsm 0400 826 439
WWF, leirin johtaja Jari Luukkonen, gsm 040 585 0020
WWF, tiedottaja Anu Jussila, puh. (09) 7740 1051, gsm 040 592 6532