Jopa neljännes Suomen Venäjän tuontipuusta laittomilta hakkuilta?

Jopa neljännekseen Suomen tuontipuusta Venäjältä ja Baltiasta saattaa liittyä laittomuuksia, todetaan 22.11. Pietarissa julkaistavassa WWF:n raportissa “Failing the Forests”. Määrä vastaa noin viittä miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. WWF katsoo, että EU:n tulee kieltää lailla laittoman puun tuonti markkinoilleen.

WWF arvioi, että EU-maihin tuodaan vuosittain noin 20 miljoonaa kuutiometriä laitonta puuta, joka merkitsee noin 3 miljardin euron tulonmenetyksiä puuntuottajamaissa. Eniten hakkuutuloja menettää Indonesia (noin 0,9 mrd €/vuosi). Laittoman puun tuonti on määrältään suurinta Venäjältä ja Baltian maista, yhteensä noin 13 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Suomen, Ruotsin ja Iso-Britannian arvioidaan olevan suurimpia laittoman puun tuojamaita EU:ssa. Niiden osuus koko EU:n laittoman puun tuonnista arvioidaan olevan noin 40 % ja vuositasolla noin 9 miljoonaa kuutiometriä.

WWF:n mukaan tärkeimpiä laittoman hakkuun muotoja Luoteis-Venäjällä ovat ylihakkuut eri muodossaan. Näin tapahtuu, kun viranomaisten myöntämään hakkuulupaan merkitty hakkuumäärä ylittyy eikä hakkaaja tästä ilmoita, jolloin osa maksuista ja veroista jää maksamatta. Yleistä on myös, että niin sanotuissa sanitaarihakkuissa metsästä korjataan arvokkain puusto, vaikka lain mukaan hakkuun tulee kohdentua heikkokuntoiseen puustoon.

WWF:n mielestä Suomen suurimpana Venäjän puun tuojamaana pitäisi ottaa johtoasema EU:n luodessa käytäntöjä laittoman puun tuonnin estämisessä. Keskeisenä keinona EU:n laittomien hakkuiden torjuntaohjelmassa (ns. EU-FLEGT) kehitetään tuontipuun lisenssijärjestelmää. Suomen metsäteollisuus ajaa siihen mallia, että EU hyväksyisi nykyiset metsäyhtiöiden seurantajärjestelmät sellaisenaan takuuna laillisesta puusta. WWF ei hyväksy tätä, ennen kuin saatavana on julkisia selvityksiä seurantajärjestelmien toimivuudesta.

“Teollisuuden täytyy antaa uskottavia näyttöjä siitä, että järjestelmät sulkevat tehokkaasti pois laittoman puun”, sanoo metsäpäällikkö Harri Karjalainen WWF Suomesta. “On hälyttävää, että suomalaiset metsäyhtiöt eivät julkaise tietoja puun alkuperän seurantajärjestelmien tarkastuksista.”

WWF Venäjä on arvioinut laittoman puun osuudeksi 27 % Luoteis-Venäjän hakatusta puusta. Arvio perustuu viranomaistilastoihin. Arvioinnissa verrattiin tilastoja puutuotteiden kulutuksen ja viennin kokonaismäärästä kyseisen alueen puuntuotantoon ja muualta Venäjältä alueelle tuotuun puuhun. Venäjän viranomaiset myöntävät laittomien hakkuiden ongelman, mutta asian luonteen vuoksi tarkkaa tietoa niiden laajuudesta viranomaisilta on vaikea saada.

Raportin Failing the Forests voit ladata englanninkielisenä pdf-tiedostona (540 kt).

Lisätietoja:

metsäpäällikkö Harri Karjalainen, gsm 040 563 7179. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi at wwf.fi