WWF valitsi: Luonnontarkkailijan kirja on Vuoden Luontokirja 2005

WWF on valinnut Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab:n kustantaman teoksen Luonnontarkkailijan kirjan vuoden 2005 parhaaksi luontokirjaksi. Teoksen päätoimittajana toimi professori Juhani Lokki, ja kirjoittajina vaikuttava joukko maamme luonnon- ja ympäristönsuojelun asiantuntijoita. Kuvatoimittaja Ulla Kokko on koonnut lähes tuhannen valokuvan edustavan kokoelman tukemaan tietopitoisia artikkeleita. Ulkoasu on graafinen suunnittelija Marika Lehtosalon käsialaa.

Tämänvuotisen Vuoden Luontokirjan valitsi WWF:n raati, johon kuuluivat WWF:n hallituksen varapuheenjohtaja, professori Peter Lund, Teknillinen korkeakoulu, markkinointi- ja viestintäjohtaja Ingrid Peura, Teamware Group sekä WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Voittajateos löytyi raadin yksimielisellä päätöksellä loppusuoralle päässeiden kolmen kirjan joukosta.

“Luonnontarkkailijan kirja sisältää paljon ja monipuolisesti tietoa ympäristössä vaikuttavista tekijöistä ja ilmiöistä, ja mikä parasta, sellaisessa muodossa, että jokainen pystyy vaivatta ymmärtämään ne”, kertoi valintaperusteista raadin puheenjohtaja Ingrid Peura tänään Vuoden Luontokirjan julkistustilaisuudessa Helsingissä. “Sopiviin annospaloihin pilkottu tieto on kiireiselle nykyihmisellekin helposti omaksuttavaa.”

Teos soveltuu kaiken ikäisille luonnosta ja ympäristön ilmiöistä kiinnostuneille. Tätä mieltä oli myös 14-vuotias Maria Korpela, joka teki nuorison valinnan ja päätyi samaan teokseen.

Kirjassa edetään vuodenaikojen mukaan, mikä tekee luonnon tarkkailusta tästä näkökulmasta entistä kiintoisamman. Kirjan myötä lukija pääsee tutustumaan muun muassa kodin kutsumattomiin hyönteisvieraisiin ja siihen, mitä tapahtuu, kun kevät saapuu tunturiin. Lukija myös oppii tuntemaan, mikä aiheuttaa kuhinaa ja rouskutusta tammenlehdillä, ja miten luonto tavalla tai toisella aina selviää talvesta. Luonnonsuojelusanoma tulee tekstissä esille mukavalla tavalla, tyrkyttämättä, mutta kuitenkin lukijalle tulee selväksi, että ongelmiin tulee puuttua.

Teksteistä vastaavat Antti Halkka, Jouni Issakainen, Ulla Kokko, Pertti Koskimies, Jaakko Kullberg ja Mikko Piirainen.

Teoksessa on käytetty Suomen eturivin luontokuvaajien kuvia. Raati painottikin valintaperusteissa oivallista kuvien valintaa.

WWF on järjestänyt Vuoden Luontokirja -kilpailun vuodesta 1978 lähtien. Tämänvuotiseen kilpailuun osallistui yhdeksän kustantajan 14 teosta.

Lisätietoja:

WWF, suojelujohtaja Jari Luukkonen, puh. (09) 7740 1045, gsm 040 585 0020

WWF, tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 7740 1051, gsm 040 592 6532

Kirja- ja kuvatilaukset:

Oy Valitut Palat – Readers Digest’s Ab, tiedottaja Paula Gustafsson, puh. (09) 503 4497,

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi at valitutpalat.fi.