WWF varoittaa: Hyvästi turska!

WWF varoittaa, että viime yönä sinetöidyllä päätöksellään Euroopan unionin kalastusasioista vastaavat ministerit käytännössä hävittävät turskan Pohjanmeren lajistosta. WWF:n mukaan kalastusministerien hyväksymät ensi vuoden pyyntikiintiöt eri kalalajeille Euroopan unionin aluevesillä ovat täysin kestämättömät.

Huolimatta siitä, että tutkijat ovat jo kolmen vuoden ajan suositelleet turskan pyyntiin nollakiintiötä. EU:n kalastusministerien neuvosto näytti kuitenkin jälleen vihreää valoa turskan pyyntiin Pohjanmerellä. EU on kolmelle viime vuodelle hyväksynyt turskanpyyntikiintiöksi yhteensä 81 000 tonnia. Tämän lisäksi ministerit nostivat viime vuoteen verrattuna niiden lajien, esimerkiksi meriravun (Nephrops norvegicus), pyyntikiintiöitä, joiden pyynnin yhteydessä turskaa joutuu paljon sivusaaliiksi.

“Ei ole mitään järkeä sallia sellaisen kalan kalastus, jonka kanta on romahtanut”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen. “Päätöksen jälkeen on selvää, että Pohjanmeren turskakanta ei voi enää palautua.”

Itämerenkin turskakantojen, erityisesti itäisen kannan kalastuskiintiö nousi korkeammaksi kuin asiantuntijat olivat esittäneet. ”Itämerellä turskakanta jatkaa sinnittelyä olemassaolonsa puolesta eikä pääse kasvamaan sille tasolle, jolla se voisi olla”, toteaa suojelujohtaja Jari Luukkonen.

WWF korostaa, että jos EU jatkaa samaa hulluutta, monien muiden lajien kannat kokevat saman kohtalon. EU:n vesillä kalastetuista kalalajeista 80 prosentin kannat ovat alle kestävän biologisen tason tai niitä uhkaa ylikalastus. Siksi EU:n olisi kuunneltava Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) suosituksia. Esimerkiksi Pohjanmeren silorauskun (Raja batis) ja täplärauskun (Dipturus laevis), piikkihain (Squalus acanthias), Centrophorus squamosus -piikkihailajin ja syvännepiikkihain (Centroscymnus coelolepis) kannat ovat romahduksen partaalla, mutta silti niiden pyyntikiintiöt ovat tieteellisiä suosituksia korkeammat.

WWF:n Pandapassi-kampanjavetoomuksia kestävän kalastuksen puolesta lähti kahden viikon aikana ennen kalastusministerien kokousta mm. Suomen kalastusasioista vastaavalla maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle 9134 kappaletta eri puolilta maailmaa.

“WWF toivoo, että Suomi on aktiivinen tulevan vuoden ja ennenkaikkea puheenjohtajakautensa aikana, jotta EU:n kalastuspolitiikan täytäntöönpanossa tehdään täydellinen kurssinmuutos”, Jari Luukkonen sanoo.

Lisätietoja: WWF Suomi, suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020