WWF:n Pandapalkinto metsien FSC-sertifioinnin edistämiselle ja ilmastonmuutoksesta tiedottamiseen

WWF:n 20 000 euron suuruinen Pandapalkinto jaetaan tänä vuonna kahden hankkeen kesken, 10 000 euroa kummallekin. Sen saavat Suomen FSC-yhdistys hyvän metsähoidon edistämiseksi maassamme sekä ympäristöjärjestöjen Ilmari-hanke, jolla tehdään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja kestävää elämäntapaa tutuksi yläluokkalaisille ja lukiolaisille. Palkinto on jaettu vuodesta 1999 lähtien.

Suomen FSC-yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää talousmetsien hoitoa. Yhdistys on työskennellyt pitkään metsäsektorin toimijoiden yhdistämiseksi, jotta ne edistäisivät kestävää metsätaloutta kansainvälisen FSC-kriteeristön pohjalta.

Yhdistys on saanut aikaan suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvan hyvän metsänhoidon standardin. Se on valmisteltu kestävän kehityksen periaatteita noudattamalla siten, että taloudellisilla, sosiaalisilla ja ekologisilla tahoilla on ollut yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa standardin sisältöön.

“Suomen FSC-yhdistys on syvästi kiitollinen WWF:n tuesta, kun maahamme on luotu FSC- standardia. Pandapalkinto auttaa tärkeällä tavalla standardin käyttöönottoa ja soveltamista käytännön metsätalouteen,” sanoi FSC-yhdistyksen varapuheenjohtaja Pasi Miettinen palkintoa vastaanottaessaan.

FSC-yhdistyksen toiminnalle ja tavoitteiden edistämiselle vuosi 2005 on ollut merkittävä: Suomeen saatiin StoraEnson ryhmäsertifioinnin kautta lähes 10 000 hehtaarin verran FSC-metsää. Lisäksi yhä useammissa trooppisesta puusta valmistetuissa tuotteissa, kuten puutarhahuonekaluissa, alkaa olla FSC-leima.

Suomen FSC-yhdistyksen tavoitteena on laajentaa standardin tunnettuutta metsänomistajien keskuudessa. Lähivuosien tavoitteena on, että Suomen metsistä noin viidennes täyttäisi FSC:n vaatimukset. Tällä olisi huomattavan myönteinen vaikutus luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle.

Toinen palkittu hanke ”Ilmari” on Luonto-Liiton, Maan ystävät ry:n, Dodon ja Nuorten Akatemian yhteinen hanke, jossa ympäristöasiantuntemus ja nuorten toimijoiden osaaminen ja oppimisen halu on voitu yhdistää. Ilmastonmuutos on alati kasvava haaste, ja siksi tarvitaan enemmän tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja jokaisen mahdollisuuksista osallistua sen hidastamiseen.

”Ilmari” tavoittaa nuoria, joiden sukupolvi aikanaan kärsii voimistuvista ilmastonmuutoksen haittavaikutuksista. Omia vaikuttamismahdollisuuksia korostavien tehtäväpakettien avulla nuorten valmiudet keskustella ja toimia maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi paranevat.

”Vuoden 2005 marraskuun loppuun mennessä on tehty yli 440 kouluvierailua eri puolilla Suomea, tavoitettu yli 10 000 oppilasta ja koulutettu 100 ilmastolähettilästä. Tämän syksyn aikana Ilmari-kouluvierailuja on jo tilattu yli 130 ryhmälle ja näillä vierailuilla tavoitetaan 4000 nuorta”, kertoi hankekoordinaattori Riitta Savikko Maan ystävät ry:stä.

”Kumpaakin nyt palkittavaa hanketta kuvaa monien eri tahojen työ yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Mukana on monia vapaaehtoisia ihmisiä, jotka ovat tehneet työtä oman asiansa puolesta jo vuosia ja ovat sitoutuneet jatkamaan sitä”, sanoi WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen tänään palkinnon jakotilaisuudessa Helsingissä.

Valinnan tämänvuotisesta Pandapalkinnosta kaikkiaan 28 hakemuksen joukosta teki raati, johon kuuluivat Jari Luukkosen lisäksi raadin puheenjohtaja, WWF:n hallintoneuvoston jäsen Heidi Andersson, hallituksen puheenjohtaja Jari Niemelä, pääsihteeri Timo Tanninen, talouspäällikkö Harri Lundelin sekä toimittaja Veikko Neuvonen.

Lisätietoja:
WWF, suojelujohtaja Jari Luukkonen, puh. (09) 7740 1045, gsm 040 585 0020
WWF, tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 7740 1051, gsm 040 592 6532

Suomen FSC-yhdistys internetissä: http://www.fsc-finland.org
Ilmari-ohjelma internetissä: http://www.maanystavat.fi/ilmari

Liite tiedotteeseen 8.12.2005

Pandapalkinnon saajat 1999-2005

1999
Palkinto jaettiin kahden hakijan kesken:
– Mahnalan ympäristökoulu, Hämeenkyrö ja
– Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno

2000
Suomen Ympäristökasvatuksen seuran Vihreä Lippu -ympäristökasvatusohjelma

2001
FM Mia Rönkä, Turun yliopisto, saaristolinnuston tutkiminen

2002
Tampereen ammattikorkeakoulu, Snowchange – Pohjoisten alkuperäiskansojen havaintoja ilmastonmuutoksesta -projekti

2003
Heinolan lintutarha, luonnonvaraisten lintujen hoito

2004
ENO-Environment Online -verkkokoulu, Joensuu

2005
Palkinto jaettiin kahden hakijan kesken:
– Suomen FSC-yhdistys
– Luonto-Liiton, Maan ystävät ry:n, Dodon ja Nuorten Akatemian Ilmari-ilmastotiedotushanke