UPM:n, WWF:n ja DNV:n yhteistyö sai Forest Leadership 2006 Partnership -palkinnon

Metsäteollisuusyhtiö UPM, kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö WWF ja norjalainen auditointiorganisaatio Det Norske Veritas (DNV) ovat saaneet Torontossa Forest Leadership 2006 Partnership -palkinnon yhteisestä metsäsertifiointihankkeestaan. Palkinto jaetaan eri organisaatioiden, kuten esim. luonnonsuojelujärjestöjen ja yritysten välisestä yhteistyöstä kestävän metsänhoidon edistämiseksi.

Palkitussa projektissa metsäteollisuusyritys ja kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö testasivat ensimmäistä kertaa yhdessä metsäsertifiointistandardeja maastossa. “Tämä yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, miten metsäteollisuudelle keskeisiä asioita voidaan käsitellä yhdessä”, sanoo UPM:n metsäympäristöjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa.

Metsäsertifiointi on tapa kertoa loppukäyttäjälle, että paperissa ja puutuotteissa käytetty raaka-aine on peräisin hyvin hoidetuista metsistä. UPM tukee kaikkia luotettavia metsäsertifiointi-järjestelmiä ja on sitoutunut lisäämään sertifioidun puun osuutta tuotteissaan, mitkä asiat ovat tärkeitä myös WWF:lle. Tämä oli hyvä peruslähtökohta metsäsertifiointijärjestelmien rinnakkaisvertailun aloittamiselle. Vertailun tavoitteena oli edistää kestävää metsänhoitoa ja eri metsäsertifiointijärjestelmien kehittämistä. Systemaattisuutta maastotestaukseen toi Det Norske Veritasin kansainvälinen auditointikokemus.

“Hanke oli mielenkiintoinen, haastava ja myönteinen kokemus. Osapuolet työskentelivät yhdessä toisiaan haastaen ja eri näkökulmia esiin tuoden löytäen sitä kautta yhteisen näkemyksen”, toteaa kansainvälisen WWF:n metsäjohtaja Duncan Pollard. “Tämä metsissä toteutettu maastotestaus täydentää tehtyjä kirjoituspöytätutkimuksia.”

“Tutkimustulokset osoittivat, että maastossa eri sertifiointijärjestelmien välillä on selkeitä eroja, mutta niistä löytyy myös yhteisiä tekijöitä”, kertoo Det Norske Veritasin johtava arvioija Kimmo Haarala. “Viisi testattua järjestelmää pyrkivät edistämään tasapainoisesti metsien hoidon taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristöulottuvuutta, niitä eri tavoin painottaen.”

UPM, WWF ja DNV uskovat testitulosten osoittavan, että metsäsertifiointikeskustelun eteenpäin vieminen on mahdollista. WWF on hyödyntänyt hankkeen antia metsäsertifiointipolitiikkansa tarkistamisessa. UPM on parantanut metsänhoitokäytäntöjään ja kehittänyt maailmanlaajuisen puun alkuperän hallintamallin, joka täyttää kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien metsänhoito- ja puun alkuperän jäljityksen vaatimukset. Tuloksia voidaan käyttää myös luotettavien sertifiointijärjestelmien kehittämiseen. UPM on halukas osallistumaan näihin prosesseihin.

“Forest Leadershipin myöntämä yhteistyöpalkinto on suuri kunnia kaikille kolmelle osapuolelle”, totesi UPM:n Pohjois-Amerikan metsäpäällikkö Paul Orser palkintojenjakotilaisuudessa. “Palkinto rohkaisee meitä jatkamaan monikantayhteistyötä myös tulevaisuudessa.”

Lisätietoja antaa:

Päivi Salpakivi-Salomaa, metsäympäristöjohtaja, UPM, puhelin 0204 162 162

Paul Orser, metsäpäällikkö, UPM:n metsät ja puunhankinta Pohjois-Amerikassa, puhelin +1 506 627 3412

Duncan Pollard, metsäjohtaja WWF International, puhelin +41 794 773 336

Kimmo Haarala, johtava arvioija, Det Norske Veritas, puhelin 09 681 691

Toimituksille tiedoksi:

UPM

UPM on maailman johtavia painopaperinvalmistajia. Aikakauslehtipaperimarkkinoilla yhtiö on selvä markkinajohtaja. Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 9,3 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on yli 31 000 henkilöä. Yhtiön päätuotteita ovat painopaperit, jalostusmateriaalit ja puuteollisuuden tuotteet. UPM:llä on tuotantolaitoksia 15 maassa, ja yhtiön päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä. Lisätietoja yhtiön internetsivuilla www.upm-kymmene.fi tai www.upm-kymmene.com/sustainableforestry

WWF

WWF on perustettu 1961 ja se on yksi maailman suurimmista ja kokeneimmista riippumattomista luonnonsuojelujärjestöistä. WWF:llä on lähes viisi miljoonaa tukijaa eri puolilla maailmaa ja luonnonsuojeluhankkeita yli 100 maassa. WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden taantuminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tähän pitkän ajan tavoitteeseen WWF pyrkii:

  • suojelemalla luonnonvaraisia eliölajeja ja niiden luontaisia elinympäristöjä,
  • edistämällä uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä
  • edistämällä saastuttamisen ja tuhlaavan kulutuksen vähentämistä.

Lisätietoja WWF:n internetsivuilla www.panda.org

Det Norske Veritas (DNV)

Vuonna 1864 perustettu DNV on riippumaton säätiö, jonka päämääränä on ihmishenkien, omaisuuden ja ympäristön turvaaminen. DNV on johtava kansainvälinen riskienhallintapalveluiden tuottaja, jonka tärkeimmät arvot ovat laatu ja rehellisyys.

DNV on kansainvälinen yritys, jolla on 300 toimistoa 100 eri maassa. Pääkonttori sijaitsee Oslossa, Norjassa. DNV:n maailmanlaajuinen tietoverkko mahdollistaa tehokkaan ja yhtenäisen tiedonhallinnan ja lisäarvon tuottamisen asiakkaille maailmanlaajuisesti. Lisätietoja DNV:n internetsivuilla www.dnv.com