WWF:n raportti: Ilmastonmuutos uhkaa Amazonin sademetsiä

Ilmastonmuutos ja metsien hävittäminen voivat muuttaa suuren osan Amazonin sademetsistä savanniksi. Tällä olisi huomattava vaikutus koko maapallon luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon. Tämä käy ilmi selvityksestä, jonka WWF julkaisi tänään 22.3. WWF Suomi korostaa, että tulevana EU-puheenjohtajamaana Suomella on globaali vastuu ajaa nykyistä kunnianhimoisempia päästövähennystavoitteita vaarallisen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

WWF julkaisi tänään kirjallisuusselvityksen Amazonasista ja ilmastonmuutoksesta YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 8. osapuolikokouksessa Brasiliassa.

Ilmastonmuutosta koskevien mallinnustutkimusten mukaan Amazonasin alue muuttuu lämpimämmäksi ja kuivemmaksi. Mallinnustutkimusten mukaan ilmastonmuutoksen ja maankäytön muutosten yhteisvaikutus johtaa eroosion pahenemiseen, makeanveden ekosysteemien tuhoutumiseen, lajien häviämiseen, maan ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen, heikentyviin satoihin ja pahempiin tuhohyönteisten aiheuttamiin ongelmiin.

Jos tehokkaita, ilmastonmuutosta hillitseviä toimia ei saada pikaisesti käyttöön, jopa 30-60 % Amazonin sademetsistä voi muuttua savanniksi ilmastonmuutoksen ja metsien hävittämisen takia. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Amazonasin alueen vesistöön ja kalakantoihin, millä voi olla huomattavaa kielteistä vaikutusta paikallisväestöjen toimeentuloon ja ravinnonsaantiin.

“Jos maapallon lämpötila nousee enemmän kuin pari-kolme astetta, voi olla mahdotonta estää “savannisaatiota” eli Amazonasin muuttumista savanneiksi”, sanoo tutkija Carlos Nobre brasialaisesta INPE-tutkimuslaitoksesta (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais eli INPE, jonka vastuulla on Brasiliassa mm. ilmatieteen ja ilmastonmuutoksen tutkimus).

“Muuttuva ilmasto muodostaa suuren uhan Amazonin sademetsille, jotka ovat maailman luonnon monimuotoisuuden aarreaitta”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen. “Maailman päättäjien, myös Suomen, on tunnettava vastuunsa ja nopeutettava ilmastonmuutosta hillitsevien toimien käyttöönottoa. Suomella on erityinen vastuu tulevana EU-puheenjohtajamaana ja onkin tärkeää, että Suomi ajaa EU-puheenjohtajakaudellaan nykyistä paljon kunnianhimoisempia päästövähennystavoitteita post-Kioto-kaudelle vaarallisen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.”

Metsien häviäminen johtaa myös ilmastonmuutosta kiihdyttävään noidankehään: Amazonin sademetsät ovat tärkeitä hiilinieluja eli ne kykenevät varastoimaan hiilidioksidia ja siis toimimaan ilmastonmuutoksen jarruina. Kun metsiä hävitetään hakkuin, ja kun ne häviävät ilmastonmuutoksen takia, alueelta voi alkaa vapautua enemmän hiilidioksidia, kuin mitä se aiemmin sitoi.

Ilmasto Etelä-Amerikan luoteisosissa, mukaan lukien Amazonasin alue, on jo muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana. Esimerkiksi kuukausittaiset lämpötilaennätykset ovat nousseet 0,5-0,8 celsiusasteella vuodesta 1990 vuoteen 2000.

“Ilmastonmuutos ja metsien hävittäminen on kuolettava yhdistelmä. Kaikki suomalaiset valtiosta yksittäisiin kansalaisiin voivat kuitenkin olla pelastamassa Amazonasta edistämällä kestävää energia- ja metsäpolitiikkaa. Suurin vastuu on valtioilla ja yrityksillä, mutta myös suomalaiset kuluttajat voivat vaikuttaa suosimalla joukko- ja kevyttäliikennettä, ekosähköä ja energiapihejä laitteita ja kulutustottumuksia. Suomalainen liha on parempi vaihtoehto kuin brasilialainen pihvikarja, ja trooppisesta puusta tehtyjä puutuotteita ostaessa kannattaa valita FSC-merkitty”, Jari Luukkonen sanoo.

Selvityksen Climate Change in the Amazon voi ladata pdf-tiedostona (230 kt).

Lisätietoja:

suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020; Giulio Volpi, koordinaattori, WWF Climate Change Programme in Latin America, +55 61 38165 6784