WWF Suomen tunnustuspalkintojen saajat edistivät metsien suojelua ja pelastivat öljyisiä lintuja

WWF Suomen tämänvuotinen tunnustuspalkinto jaetaan kahden saajan kesken. Palkinnon saavat Metsähallitus ja metsätalouden johtaja Hannu Jokinen Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelupäätöksestä ja WWF Suomen merikotkatyöryhmän jäsen Hannu Ekblom aktiivisuudesta ja ammattitaidosta öljyyntyneiden lintujen pelastamisessa.

Toinen WWF:n tunnustuspalkinnoista myönnettiin Metsähallitukselle, joka keväällä 2006 päätti suojella 55 000 hehtaaria arvokkaita vanhoja metsiä jättäen ne pysyvästi hakkuutoiminnan ulkopuolella. Päätöksen ansiosta vanhojen metsien olennaiset suojeluarvot on nyt turvattu valtioneuvoston vuoden 1996 suojelupäätöksen mukaisella maantieteellisellä alueella Pohjois-Suomessa Metsä-Lapin eteläpuolella.

WWF palkitsi erikseen myös Metsähallituksen va. toimitusjohtaja Hannu Jokisen, joka oli ratkaisevassa asemassa tämän päätöksen aikaansaamiseksi. Hän vastasi suojelupäätökseen johtaneesta dialogiprosessista, johon WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto tekivät aloitteen joulukuussa 2002. Neuvottelut alkoivat keväällä 2003 ja kestivät lähes kolme vuotta ensin WWF:n, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Metsähallituksen kesken ja loppuvaiheessa WWF:n ja Metsähallituksen kesken. Neuvottelujen aikaan Hannu Jokinen toimi Metsähallituksen metsätalouden johtajana.

Toinen palkinto myönnettiin WWF:n merikotkatyöryhmän pitkäaikaiselle jäsenelle Hannu Ekblomille, joka on WWF:n vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen jäsenenä osoittanut esimerkillistä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta öljyisten lintujen pelastamisessa. Hän on kouluttanut WWF Suomen ja virolaisen ELF-järjestön öljyntorjuntajoukkoja öljyisten lintujen kiinniotossa ja käsittelyssä. Hän on myös aina lähtenyt vapaaehtoisena tositilanteisiin auttamaan öljyisiä lintuja esimerkiksi Inkoossa vuonna 2003, Naantalissa vuonna 2005 sekä Virossa menneen talven aikana.

Hannu Ekblomin lintujen käsittelytaidot ovat huippuluokkaa. Ne hyödyttävät luonnonsuojelua myös jokavuotisessa merikotkan poikasten rengastuksessa.

Tunnustuspalkinnon myöntää WWF Suomen hallintoneuvosto, joka on WWF:n korkein päättävä elin. Viime vuonna palkinnon sai kapellimestari Esa-Pekka Salonen työstään Itämeren suojelun edistämiseksi.

Lisätietoja verkossa:
Tiedote 22.2.2006 Pohjois-Suomen metsien suojelupäätöksestä.

Kuvia:
WWF:llä on median käyttöön kuvia Hannu Ekblomista käsittelemässä öljyisiä lintuja.

Lisätietoja ja palkittujen haastattelupyynnöt:
WWF Suomi, pääsihteeri Timo Tanninen, 040 574 9266, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666