Uusi tutkimus osoittaa: Tiikereiden elinalueet kutistuneet merkittävästi kymmenessä vuodessa

Kansainvälinen WWF on ollut mukana tutkimuksessa, joka on tähän asti laajin tieteellinen selvitys tiikereiden elinalueista. Selvitys osoittaa, että tiikereitä elää luonnonvaraisina yli 40 prosenttia pienemmällä alueella kuin vielä vuosikymmen sitten luultiin. Nykyiset elinalueet kattavat vain seitsemän prosenttia tiikereiden alkuperäisestä, historiallisesta levinneisyysalueesta.

Tutkimuksen tekijät (*) vaativat kansainvälisiä toimia, joilla jäljellä olevat tiikeripopulaatiot voidaan turvata. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi salametsästyksen ehkäiseminen, saaliseläinten kantojen suojelu ja tiikereiden elinalueiden turvaaminen ovat vaikuttaneet joidenkin populaatioiden pysymiseen vakaana ja jopa kasvattaneet joitakin niistä.

Mutta pysyviä tuloksia saadaan vain siellä, missä kaikki osapuolet – hallitukset, paikalliset yhteisöt ja kansainväliset rahoittajat – sitoutuvat pitkäjänteisesti tehokkaisiin suojelusuunnitelmiin ja -työhön.

Kun suurten petoeläinten, kuten tiikereiden, elinalueet pirstoutuvat ja pienenevät, kannat ovat alituisessa vaarassa kadota kokonaan. Yhdistämällä tiedot maankäytöstä ja ihmistoiminnan vaikutuksista sekä maastossa tehdyt tiikerihavainnot on pystytty selvittämään 76 aluetta, joilla on parhaat edellytykset turvata elinkelpoiset tiikerikannat tulevaisuudessa. Puolet näistä selvitetyistä 76 alueesta pystyy vielä ylläpitämään 100 tai useamman yksilön kannan, mikä luo erinomaiset mahdollisuudet luonnonvaraisten tiikerikantojen elpymiselle. Suurimmat tällaiset alueet ovat Venäjän Kaukoidässä ja Intiassa. Kaakkois-Aasiassa on myös otollisia alueita, vaikka monelta niistä tiikereitä on hävinnyt viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Tutkijat varoittavat, että Aasian taloudellinen kasvu ei saa tapahtua luonnonvarojen ja tiikereiden kustannuksella.

Raportin tekijät ovat havainneet, että tiikereiden tulevaisuuden turvaamiseksi on välttämätöntä lisätä suojelua 20 tärkeimmällä tiikereiden elinalueella 13 maassa. Heidän mielestään on tärkeää, että näiden maiden päämiehet järjestäisivät huippukokouksen, jossa tehtäisiin päätöksiä kunkin maan tiikereidensuojelun tehostamiseksi.

Elinalueiden säilyttämisen lisäksi on erittäin tärkeätä panostaa salametsästystä ehkäiseviin toimiin. Viranomaisten on löydettävä keinoja, joilla voidaan hillitä tiikerintaljojen ja muiden tiikerinosien kysyntää ja vahvistettava valvontaa salametsästetyn ja -kuljetetun tavaran kauppareittien varrella ja Aasian kauppamarkkinoilla.

Tutkimusraportti ja korkearesoluutiovalokuvat “Setting Priorities for the Conservation and Recovery of the World’s Tigers 2005-2015” ovat ladattavissa osoitteesta http://www.tigermaps.org.

(*) Tutkimuksen tekivät asiantuntijat kansainvälisestä WWF:stä, Wildlife Conservation Societysta ja Smithsonian’s National Zoological Parkista.

WWF Suomi suojelee tiikereitä muun muassa Nepalissa. Lue lisää työstämme.

WWF:n työtä tiikereiden suojelemiseksi voi tukea esimerkiksi tekemällä lahjoituksen internetissä.

Lisätietoja:
Moira O’Brien-Malone, lehdistöpäällikkö, kansainvälinen WWF, puh. +358 41 22 364 9550

Uutisnauhatiedustelut:
Tuuli Äikäs, WWF, puh. (09) 7740 1051