WWF: Merikotkien pesintätuloksessa pieni notkahdus viime vuoteen verrattuna

WWF Suomen keräämien alustavien tietojen mukaan merikotkiemme poikastuotto on edelleen hyvällä tasolla, vaikka se hieman notkahtikin viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna on todettu 237 poikasta; vuonna 2005 määrä oli 252. Asuttuja reviirejä oli runsaat 250 (244 vuonna 2005) ja niistä pesintä onnistui 144:ssä risulinnassa (159 vuonna 2005). Poikasia oli pesässä yleensä 1-2, mutta ympäri maata tavattiin myös muutama kolmen poikasen pesä. Lähes kaikki poikaset on rengastettu pesillään.

Vuosittain aikuisia merikotkia löydetään kuolleena muutamia. Tänä vuonna muun muassa Merenkurkussa tavattiin yksi sähkölankoihin lentänyt kuollut sekä kolme merikotkien sisäisissä reviiritaisteluissa kuollutta aikuista lintua. Tällaisten lintujen pää saattaa olla kynnen lävistämä, tai niillä on muita vakavia vaurioita, jotka ovat johtaneet kuolemaan.

Lapissa sattui kesällä erikoinen tapaus, kun merikotkien rengastajat saapuivat eräälle pesälle ja saivat kiinni maassa lentokyvyttömänä liikkuneen aikuisen merikotkan. Lähemmässä tarkastelussa huomattiin, että linnulla oli jalassaan kiinniottajan itsensä sille 22 vuotta aiemmin laittama rengas. Seuraavan tunnin kuluessa merikotka nousi taas ilman apua siivilleen.

WWF:n merikotkatyöryhmä aloitti lajin seurannan vuonna 1973, jolloin poikasia kuoriutui vain viisi. Merikotkakantamme on kasvanut merkittävästi kuluneiden 33 vuoden aikana (katso kannan kehitys tarkemmin liitteestä). Sadan poikasen raja rikkoutui sinnikkään suojelutyön ansiosta vuonna 1997, ja yli 200 poikasen syntymästä saatiin iloita vuonna 2003. Työryhmä haluaa kiittää kaikkia vapaaehtoisia tahoja, jotka vuoden mittaan osallistuvat merikotkan tulokselliseen suojelutyöhön.

WWF:n työtä merikotkien suojelemiseksi voi tukea esimerkiksi liittymällä WWF:n kummiksi internetissä osoitteessa http://www.wwf.fi/liity/kummit.html

Lisätietoja:
Uusimaa: Gustav Munsterhjelm, gsm 0400 478290, Hannu Ekblom, gsm 040 765 3602
Turun seutu: Jouko Högmander, gsm 0400 826440
Satakunta: Seppo Keränen, gsm 0400 151353
Merenkurkku: Juhani Koivusaari, gsm 0400 881349
Lappi: Seppo Ojala, gsm 0400 342711
Lappi ja Koillismaa: Tuomo Ollila, gsm 0400 241 448
Ahvenanmaa: Hannu Ekblom, gsm 040 765 3602
Merikotkatyöryhmän sihteeri: Ismo Nuuja, gsm 0400 876469 (Isokyrö)

Merikotkien poikasmäärän kehitys Suomessa vuosina 1970–2005

1970 = 8
1971 = 5
1972 = 5
1973 = 5
1974 = 10
1975 = 4
1976 = 6
1977 = 16
1978 = 20
1979 = 6
1980 = 17
1981 = 18
1982 = 20
1983 = 28
1984 = 30
1985 = 27
1986 = 26
1987 = 35
1988 = 43
1989 = 52
1990 = 62
1991 = 63
1992 = 77
1993 = 86
1994 = 86
1995 = 85
1996 = 95
1997 = 115
1998 = 140
1999 = 143
2000 = 172
2001 = 165
2002 = 192
2003 = 205
2004 = 229
2005 = 252
2006 = 237