WWF Suomen vapaaehtoiset kunnostavat kiljuhanhien arvokasta muuttolevähdysaluetta Viron Matsalussa

WWF Suomen tämän kesän viimeinen talkooleiri on käynnissä Matsalun kansallispuistossa Virossa. Viidentoista vapaaehtoisen joukko palauttaa Matsalunlahden pientä ruovikkoista saarta avoimeksi rantaniityksi. Leiri järjestetään yhteistyössä Matsalun kansallispuiston kanssa. Leiri alkoi viime sunnuntaina ja päättyy 20.8.

WWF:n talkooleirillä Matsalun kansallispuistossa palautetaan pientä ruovikoitunutta saarta avoimeksi niityksi: sankkaa ruovikkoa niitetään, haravoidaan ja poltetaan. Työ on tärkeää, sillä Matsalun alue on merkittävä uhanalaisten kiljuhanhien levähdysalue kevätmuutolla. Tavoitteena on saada saari samanlaiseen tilaan kuin mitä se oli vielä 1900-luvun alkupuolella laidunniittynä toimiessaan. Talkooleiriläisten työ on samalla myös perinneympäristön hoitoa. WWF:n vapaaehtoiset Matsalun leirillä ovat eri puolilta Suomea, iältään noin 30–60-vuotiaita. Lisäksi leirillä ahkeroi muutama virolainen vapaaehtoinen.

Kiljuhanhi (Anser erythropus, viroksi väike-laukhani, ruotsiksi fjällgås) on uhanalaisin arktinen hanhilaji koko Euraasiassa. Nykyisin Pohjolassa pesii noin 20–30 kiljuhanhiparia, kun sata vuotta sitten pareja oli tuhansia. Pohjolan kiljuhanhien tärkein muuttoreitti kulkee Lapista Viron ja Itä-Unkarin kautta Koillis-Kreikan kosteikoille. Matsaluun kiljuhanhet pysähtyvät kevätmuutolla muutamaksi viikoksi huhti-toukokuun vaihteessa. Syksyisinkin alueella on viime vuosina tavattu joitakin kiljuhanhia. Matsalun alue on tuttua WWF Suomelle: WWF:n kiljuhanhityöryhmä vastaa yhdessä virolaisten kanssa kiljuhanhikannan kevättarkkailusta Länsi-Virossa. WWF:n kiljuhanhityöryhmä toimii myös ympäristöministeriön asiantuntijana lajin suojelussa.

Talkooleiri on osa WWF:n vetämää EU-rahoitteista LIFE-hanketta Pohjolan kiljuhanhikannan suojelemiseksi. EU:n LIFE Luonto -rahasto tukee luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja palauttamiseen tähtääviä hankkeita. Käytännössä hankkeiden on edistettävä lintudirektiivin ja luontodirektiivin toimeenpanoa sekä Natura 2000 -verkoston perustamista. Nykyinen EU:n LIFE-asetus on voimassa vuoden 2006 loppuun.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien. Työt leireillä ovat monipuolisia ja jokaiselle löytyy jotakin, muun muassa niittämistä, haravoimista, pärekattojen, riukuaitojen ja pitkospolkujen rakentamista. Osallistujat maksavat itse matkansa, muuten leiri on maksuton. Töitä tehdään ruokapalkalla aamukahdeksasta iltaviiteen. Osallistujien on oltava 18 vuotta täyttäneitä. Tänä kesänä ahkeroitiin Matsalun lisäksi Liesjärven kansallispuistossa Tammelassa, Vehmaanniemellä Vammalassa, Linnansaaren kansallispuistossa Saimaalla, Haminan Pappilansaaressa sekä Ahvenanmaalla Bastön saarella.

Lisätietoja:
WWF / leirin vetäjä, suojelukoordinaattori Petteri Tolvanen, gsm 0400 168939
Lue lisää WWF:n kiljuhanhityöstä.