Koulujen Perintömetsäjahti jatkuu – WWF ja UPM julistivat koululaisille myös piirustuskilpailun

WWF ja UPM kannustavat koululaisia tutustumaan metsäluontoon ja kestävään metsätalouteen sekä edistämään vapaaehtoista metsiensuojelua. Keväällä 2006 alkanut Perintömetsäjahti leviää tänä syksynä Valkeakoskelle, Lappeenrantaan ja Raumalle, joissa järjestetään syys-lokakuussa koulujen metsätempauspäivät. Metsiensuojelukilpailun lisäksi WWF julistaa avatuksi ”Oma metsä kullan kallis” -piirustuskilpailun viides- ja kuudesluokkalaisille. Piirustuskilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii näyttelijä Kai “Raid” Lehtinen.

Perintömetsäjahti on viides- ja kuudesluokkalaisille suunnattu WWF:n kilpailu, jonka tavoitteena on edistää vapaaehtoista metsiensuojelua Perintömetsiä perustamalla. Perintömetsäjahti käynnistettiin Imatralla 26.4. Jahtiin voivat ottaa osaa kaikki Suomen keväällä 2006 viidennellä luokalla olevat ja syksyllä 2006 kuudennella luokalla olevat oppilaat. Syksyn tempaukset järjestetään 26.9. Valkeakoskella, 28.9. Raumalla ja 3.10. Lappeenrannassa.

Perintömetsäsopimus on metsänomistajan vapaaehtoinen päätös suojella rakas pala omaa metsäänsä luonnontilaisena perintönä tuleville sukupolville. Perintömetsäjahdissa oppilaiden tehtävänä on selvittää, kuka voisi omistaa metsän, jonka voisi tunnearvojen vuoksi jättää hakkuiden ulkopuolelle, ja innostaa metsänomistajaa Perintömetsän perustamiseen. Helpointa on lähestyä läheistä ihmistä, joka omistaa metsää, mutta oppilaat voivat lähestyä Perintömetsän perustamisehdotuksella myös kuntia tai seurakuntia, jotka ovat Suomessa merkittäviä metsänomistajia. Kisan voittaa luokka, jonka oppilaat ovat saaneet vapaaehtoisen suojelun piiriin eniten Perintömetsähehtaareja.

WWF järjestää koulujen metsäpäivät ja Perintömetsäjahdin yhdessä UPM:n ja Stora Enson kanssa, jotka ovat WWF:n Perintömetsätoiminnan päätukijoita Lapsi ja Luonto Säätiön lisäksi.

UPM edistää kestävää metsätaloutta ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa metsien suojelua omassa toiminnassaan. UPM:n omissa metsissä toteutetaan monimuotoisuusohjelmaa. Osana monipuolista metsäpalvelua metsänomistajille on tarjolla ympäristön huomioon ottavia luonnonhoitopalveluja yksityismetsissä. UPM on tehnyt WWF:n kanssa perintömetsäsopimuksen 12 omistamastaan metsäalueesta eri puolilla Suomea.

“Metsäsuhteen luominen jo lapsena on tärkeää. Panostamalla ympäristöosaamiseen UPM haluaa jättää hyvän metsän myös tuleville sukupolville”, sanoo ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta UPM:stä.

Piirustuskilpailussa etsitään koululaisten rakkaimpia metsämuistoja

Perintömetsäjahdissa koululaiset voivat nyt kilpailla paitsi hankkimalla metsänsuojelusopimuksia myös piirustuksin. ”Oma metsä kullan kallis” -piirustuskilpailuun voivat osallistua 5.–6.-luokkalaiset. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden metsäsuhdetta ja saada heidät pohtimaan metsän merkitystä heille. Tuomaristo toivoo, että töistä välittyy lapsen oma näkemys metsästä ja sen merkityksestä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös omaperäisyyteen. Voittajat palkitaan pandatuotteilla, ja parhaat työt julkaistaan WWF:n nettisivuilla.

Piirustuskilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii näyttelijä Kai ”Raid” Lehtinen, joka on WWF:n järjestämien koulujen metsätempauksien kummi ja WWF:n Luonnon Lähettiläs. Kai Lehtinen on myös itse perustanut Perintömetsän vapaa-ajan mailleen Sompioon Sodankylään.

Sekä Perintömetsäjahdissa että piirustuskilpailussa on kilpailuaikaa helmikuun 2007 loppuun asti. Perintömetsäjahdin ja piirustuskilpailun säännöt

Lisätietoja: WWF / metsäpäällikkö Harri Karjalainen, gsm 040563 7179