Natura 2000 -hankkeisiin uusia rahoitusmahdollisuuksia EU:n rahoitusohjelmista

Euroopan unionin uusi ohjelmakausi (2007–2013) avaa luontohankkeille mahdollisuuden saada huomattavasti aiempaa enemmän rahoitusta parhaillaan kuluvaan ohjelmakauteen (2000–2006) verrattuna. Eri rahoitusohjelmien valmistelun ja budjettiehdotusten yhteydessä Euroopan komissio on selvästi esittänyt tarpeen Natura 2000 -ohjelman hankkeiden rahoitukselle uudella ohjelmakaudella.

WWF on Euroopan komission toimeksiannosta laatinut ohjekirjan EU:n eri ohjelmien mahdollisuuksista rahoittaa Natura 2000 -hankkeita kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sekä Bulgariassa ja Romaniassa. Lisäksi WWF järjestää koulutustilaisuudet aiheesta samoissa maissa. Suomen koulutustilaisuus pidettiin tänään 19.9. Suomen ympäristökeskuksessa. Ohjekirjan voi ladata internetistä (ks. osoite alla).

Natura 2000 -alueiden suojelun kustannukset ovat lähtökohtaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. Euroopan unioni voi kuitenkin kattaa osan kustannuksista olemassa olevien rahoitusmekanismiensa kautta. Keskeisimpiä rahastoja ovat EU:n rakennerahastot, maaseuturahasto, kalatalousrahasto, LIFE+ ja 7. tutkimuksen rahoituksen puiteohjelma. Jotta rahoitusohjelmien luomia mahdollisuuksia hyödynnetään täysimääräisesti, tulee jäsenmaiden viranomaisten ja suojeluhankkeista vastaavien työskennellä yhdessä niin, että suojeluhankkeille suunnataan ja niitä varten aktiivisesti haetaan rahoitusta EU:n eri rahoitusohjelmista.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luonnonsuojelu sidotaan osaksi laajempia alue-, rakenne- ja maatalousohjelmia. Tämä on EU-ohjelmia valmistelevien kansallisten ja alueellisten viranomaisten (erityisesti sisä-, ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriö ja näiden alueelliset organisaatiot) ja Natura 2000 -alueiden hoidosta ja lajien suojelusta vastaavien tahojen vastuulla. Seminaarissa nousi esille huoli siitä, että luonnonsuojeluhankkeet jäävät rahanjaossa muiden hankkeiden jalkoihin.

Natura 2000 -ohjelma muodostaa Euroopan unionin laajuisen suojelualueverkoston, joka suojelee uhanalaisia luonnonympäristöjä ja lajeja, jotka ovat merkittäviä kansallisesti ja EU:n mittakaavassa. Natura 2000 tekee mahdolliseksi myös näiden ympäristöjen ennallistamisen ja lajien tilan parantamisen.

Lisätietoja:
WWF / suojelujohtaja Jari Luukkonen, gsm 040585 0020

Lataa ”Natura 2000 -ohjelman rahoitus” -ohjekirja pdf-tiedostona