WWF on järkyttynyt helikopteriturmasta Nepalissa

WWF Suomi ilmaisee syvän osanottonsa Nepalin helikopteriturmassa menehtyneiden omaisille ja läheisille. Nepalin armeijan mukaan matkustajista tai miehistöstä kukaan ei selvinnyt hengissä onnettomuudesta. Kahdestakymmenestäneljästä koneessa olleesta seitsemän oli WWF:n työntekijöitä Nepalista, USA:sta ja Iso-Britanniasta. Myös koneessa olleet Suomen Katmandun suurlähetystön asiainhoitaja Pauli Mustonen ja Nepalin metsäministeri Gopal Rai olivat WWF:lle läheisiä yhteistyökumppaneita ja tukijoita.

Kadonnut helikopteri löytyi 1,8 km Gunshan kylästä. WWF Nepal sai siitä ensimmäiset tietonsa satelliittipuhelimella jalkaisin etsintöihin osallistuneelta WWF:n työntekijältä. Myös Nepalin armeija on vahvistanut hylyn löytymisen. Kadonneessa helikopterissa olleet henkilöt olivat palaamassa Gunshasta itäisestä Nepalista, missä he perjantaina osallistuivat tilaisuuteen, jossa Nepalin hallitus luovutti merkittävän Kangchenjungan luonnonsuojelualueen paikallisten asukkaiden hallintaan. Kansallispuiston luovutustapahtuma ja siihen liittyvä matka oli WWF:n järjestämä.

“Koko WWF-verkosto ilmaisee syvän osanottonsa menehtyneiden omaisille ja läheisille. WWF tekee kaikkensa heidän tukemisekseen”, sanoi kansainvälisen WWF:n pääjohtaja Jim Leape. WWF on myös osoittanut kiitokset Nepalin viranomaisille ja lukuisille järjestöille, jotka ovat suorittaneet etsintöjä.

Koskaan aiemmin WWF:n 45-vuotisen historian aikana ei näin suuri menetys ole kohdannut järjestöä.

“Koko WWF-verkosto on surun murtama, kun huomattava saavutus luonnon suojelemiseksi ja paikallisväestön hyvinvoinnin lisäämiseksi päättyi näin niiden ihmisten osalta, jotka ovat tehneet töitä hankkeen eteen ja antaneet sille huomattavan tukensa”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen. “Suomen asiainhoitaja Nepalissa Pauli Mustonen oli hyvin perehtynyt WWF.n työhön ja arvosti sitä suuresti. Hän tuki sitä sekä Suomen hallituksen edustajana että yksityishenkilönä.”

WWF:n suojelutyö Nepalissa

WWF:llä on Nepalissa laaja suojeluohjelma, jota nyt menehtynyt tohtori Chandra Gurung on johtanut kuusi vuotta. Siihen kuuluu metsiensuojelua ja kestävää käyttö, lajien ja sisävesien suojelu, ilmastonmuutoksen vastainen työ sekä ympäristökasvatus. Keskeinen toimintatapa on yhteistyö paikallisväestön kanssa, niin että paikallisväestö antaa tukensa luonnonsuojelutyölle ja saa siitä hyötyä. Myös nyt tehty suojelualueen luovutus viranomaisvalvonnasta paikallisväestölle kuvastaa tätä tapaa.

Nyt luovutetulla Kanchejungan luonnonsuojelualueella WWF Suomi rahoittaa ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston tukemana lumileopardin suojelua. Ratkaisevaa työssä onnistumiselle on paikallisväestön sitouttaminen hankkeeseen, muun muassa salametsästyksen vastaisiin joukkoihin. Terai Arcin alueella WWF Suomi rahoittaa ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston tukemana laajaa luonnonsuojeluhanketta. Vuodesta 2003 alkaen rahoitettuun hankkeeseen kuuluu metsien ja uhanalaisten lajien suojelu, ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen edistäminen. Paikallisyhteisöt ovat hyötyneet hankkeesta muun muassa biokaasuliesien, taimitarhojen ja kestävän huonekaluvalmistuksen kautta.

WWF:n suojelutyöstä on tarkemmin tietoa alla.

Lisätietoja:

WWF Suomi, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666
Valokuvia Nepalista WWF:n hankkeista: tiedottaja Tuuli Äikäs, 040 592 6532
WWF Suomen hanke Nepalissa: www.wwf.fi/nepal
WWF Nepal: www.wwfnepal.org
Tietoa lumileopardista ja sen suojelutyöstä Nepalissa

Taustatietoa tiedotusvälineille:

1. Koneessa olleet WWF:n työntekijät olivat:

Jill Bowling Schlaepfer, suojelujohtaja, WWF Iso-Britannia
Jennifer Headley, Itä-Himalajan aluekoordinaattori, WWF Iso-Britannia
Chandra Gurung, pääsihteeri, WWF Nepal
Harka Gurung, neuvonantaja, WWF Nepal
Yeshi Lama, johtava suojelutyöntekijä, WWF Nepal
Mingma Norbu Sherpa, Itä-Himalajan biodiversiteetin suojeluohjelman johtaja, WWF USA
Matthew Preece, Itä-Himalajan biodiversiteetin suojeluohjelman koordinaattori, WWF USA

2. Kangchenjungan alueen kansallispuiston suojeluohjelma

Kangchenjunga on maailman kolmanneksi korkein vuori. Sen ympärillä sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue, jonka suojelun WWF aloitti yhteistyössä paikallisten luonnonsuojeluviranomaisten kanssa vuonna 1998. Nyt Nepalin hallitus luovutti alueen paikallisyhteisöille. Tämä tapahtui tärkeällä hetkellä, kun viime aikoina poliittisesti epävakaassa Nepalissa ollaan pääsemässä vakaampiin oloihin maolaississien ja hallituksen välisen, monivuotisten valtataistelun jälkeen.

Myös nyt tehty kansallispuiston luovutus paikallisväestölle on osoitus viranomaisten sitoutumisesta päätöksenteon ja vallan jakamisesta paikallisyhteisöille, erityisesti luonnonvarojen tasapuolisen jakamisen suhteen. WWF on sitoutunut luonnonsuojelualueen hoidon täytäntöönpanoon ja kestävä käytön edistämiseen seuraavien viiden vuoden ajaksi.

3. WWF:n suojelutyö Nepalissa

WWF:n työ Nepalissa alkoi 1960-luvun lopussa, jolloin ensimmäiset hankkeet intiansarvikuonojen ja -tiikereiden suojelemiseksi käynnistyivät. Työ alkoi lajien suojelulla, mutta luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin edistäminen käsi kädessä on tullut yhä keskeisemmäksi. Nykyisissä hankkeissa yhdistyvät luonnonsuojelu ja köyhyyden lieventäminen. WWF:llä on Nepalissa ohjelmatoimisto ja laajasti toimintaa. WWF työskentelee yhteistyössä Nepalin viranomaisten kanssa. WWF:n tärkeimmät toimintaohjelmat Nepalissa ovat:

  • Terai Landscape (TAL) Program: Terai Arcin alankoalueen suojelutyö eteläisessä Nepalissa. Hankkeessa suojellaan esimerkiksi metsiä, maaperää, vesivaroja ja alueen uhanalaisia lajeja, kuten intiannorsuja, -sarvikuonoja ja -tiikereitä. Alueella sijaitsee mm. Chitwanin kansallispuisto, joka on Unescon maailmanperintökohde.
  • Kangchenjunga Conservation Area Project (KCAP): Kangchenjungan suojelualue sijaitsee Nepalin koillisosassa. Alueella on luonnontilaisia metsiä, alppiniittyjä ja ylänkökosteikkoja, ja alueella asuu uhanalaisista lajeista mm. lumileopardeja. Kangchenjunga on maailman kolmanneksi korkein vuori. Sen ympärillä sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue, jota WWF suojelee yhdessä paikallisten luonnonsuojeluviranomaisten ja asukkaiden kanssa, yhteisöperustaisen suojelun keinoin.
  • Sagarmatha Community Agro-forestry Project (SCAFP): Sagarmathan kansallispuisto sijaitsee Koillis-Nepalissa Himalajan alueella. Alueella on käynnissä yhteisöperustainen peltometsätaloushanke, jolla pyritään torjumaan metsäkatoa Sagarmathan alueella. Hankkeessa on kehitetty myös kestävää luontomatkailua.
  • Northern Mountains Conservation Project (NMCP): Luoteis-Nepalissa, maan pohjoisrajan tuntumassa, toimiva suojelu- ja kehityshanke, jossa pyritään hallinnoimaan luonnonvaroja kestävällä tavalla ja edistämään ihmisten hyvinvointia. Alueella sijaitsee mm. Shey Phoksundon kansallispuisto, joka on Nepalin suurin kansallispuisto. Erityistä huomiota on kiinnitetty alueen arvokkaan kasvillisuuden suojeluun.

Kartta WWF:n suojeluhankkeista Nepalissa

WWF Suomen hanke Nepalissa

WWF Suomella on käynnissä laaja hanke Nepalin ainutlaatuisen luonnon auttamiseksi yhdessä paikallisten ihmisten kanssa. Hanke käynnistyi vuonna 2003, ja sen tavoitteena on Nepalin luonnon suojeleminen ja ennallistaminen niin, että paikalliset ihmiset saavat samalla ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti paremman ympäristön. Hankkeen tavoitteissa yhdistyvät luonnon suojeleminen ja köyhyyden vähentäminen. Työtä tehdään neljän teeman parissa:

  • Metsien suojelu: kestävän metsänhoidon edistäminen ja suojelualueita yhdistävien metsäkäytävien kunnostaminen ja hoitaminen.
  • Uhanalaisten lajien suojelu: tiikereiden, norsujen, sarvikuonojen ja lumileopardien suojelu esimerkiksi salametsästystä ehkäisemällä.
  • Kestävän kehityksen edistäminen: paikallisten kestävien elinkeinojen edistäminen ja köyhyyden vähentäminen.
  • Ympäristökasvatus: monipuolinen ympäristökasvatustyö ympäristövalistuksen ja -viestinnän keinoin yhdessä paikallisten yhteisöjen ja toimijoiden kanssa.

WWF Suomen hanke sijoittuu alangolle Terai Arcin alueelle sekä Koillis-Nepaliin Himalajan vuoristoon, jossa WWF työskentelee lumileopardien parissa Shey Phoksumdon kansallispuistossa ja Kangchenjungan suojelualueella.