Tutkijat huolissaan: EU:n kemikaaliasetukseen uhkaa jäädä hormonihäiritsijäkemikaalien läpimentävä aukko

Kemikaalien vaikutuksia tutkivat huippututkijat ilmaisevat huolensa siitä, että ehdotus EU:n kemikaaliasetukseksi ei nykymuodossaan suojaa ihmisiä ja ympäristöä hormonihäiritsijäkemikaaleilta. Helsinkiin kokoontuneet tutkijat ovat julkaisseet tänään avoimen kirjeen, jossa he ehdottavat muutoksia kemikaaliasetusehdotukseen. WWF korostaa, että EU:n ministerit pelaavat ihmisten terveydellä venäläistä rulettia torjuessaan kaikki ehdotukset haitallisten kemikaalien eliminoimiseksi.

Lausunnon on allekirjoittanut 38 hormonikemikaalien tutkijaa, joiden joukossa on kolme hormonihäiritsijäkemikaaleja tutkivaa suomalaista.

Lausunnossa tutkijat korostavat, että hormonihäiritsijäkemikaalien yhteisvaikutus voi olla haitallinen, vaikka yhden kemikaalin alhainen pitoisuus ei vielä haittaa aiheuttaisikaan. Tästä syystä REACH-kemikaaliasetuksen ehdotuksen muotoiluja pitää ehdottomasti muuttaa hormonihäiritsijäkemikaalien osalta.

“WWF on samaa mieltä tutkijoiden kanssa siitä, että kemikaali, joka on hormonihäiritsijä, on aina alistettava lupamenettelylle, vaikka siitä ei olisi tutkimuksissa osoitettu olevan vakavaa haittaa”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Sekä tutkijoiden että WWF:n mielestä hormonihäiritsijäkemikaali on myös aina korvattava turvallisella vaihtoehdolla silloin, kun sellainen on. Tämäkin korvaamisperiaate, joka koskee hormonihäiritsijäkemikaalien lisäksi muun muassa syöpää aiheuttavia kemikaaleja, on vastatuulessa EU:n ministerineuvostossa.

Parlamentin ja neuvoston neuvottelujen kohteena on Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan lokakuinen äänestystulos, johon valiokunta tiukensi neuvoston aiempia muotoiluja. EU:n kilpailuministerit torjuvat kuitenkin härkäpäisesti kaikki parlamentin tekemät esitykset, jotka suojaisivat ihmisiä ja ympäristöä hormonihäiritsijä- ja muilta haitallisilta kemikaaleilta. Mikäli neuvosto ja parlamentti eivät pääse asiassa sopuun, parlamentin ympäristövaliokunnan esitys menee parlamentin täysistunnon äänestykseen, minkä jälkeen koko esitys menee niin sanottuun sovitteluun. Tällöin lopullinen päätös siirtyy Suomen puheenjohtajakaudelta Saksan puheenjohtajakaudelle.

“Parlamentti kuuli WWF:n, tutkijoiden ja monien järjestöjen, muun muassa terveysjärjestöjen huolen REACH:n vesittymisestä ja teki siihen eräitä tiukennuksia. Kilpailuministerit ovat kuitenkin kallistaneet korvansa vain kemikaaliteollisuuden taloudellista voittoa ajaville viesteille”, Luukkonen moittii.

Tutkijoiden kirje ja allekirjoittaneiden lista on pdf-tiedostona WWF:n verkkosivuilla.

Lisätietoja:

WWF Suomi, suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020.