WWF ja Greenpeace: REACH – menetetty tilaisuus

WWF ja Greenpeace ilmoittivat yhdessä monien eurooppalaisten järjestöjen kanssa tänään pettymyksensä Euroopan kemikaalilainsäädännön (REACH) neuvottelutulokseen. Jos neuvottelutulos hyväksytään Euroopan parlamentin täysistunnossa joulukuun puolivälissä, se tarkoittaa, että myös erityisen haitallisia, muun muassa syöpää aiheuttavia, kemikaaleja saa edelleen käyttää, vaikka niille olisi olemassa turvallinen vaihtoehto.

Viime yönä parlamentin neuvottelijat hyväksyivät neuvoston esittämän kompromissiesityksen, joka perustuu kemianteollisuuden riittävän tehokkaaseen kontrollisysteemiin. Erityisesti Saksan kemianteollisuus ajoi tätä ajattelumallia. Saksa tekikin töitä kaikilla rintamilla sen puolesta, ettei vaarallisia kemikaaleja kiellettäisi, vaan riittäisi, että teollisuus varmistaa, ettei vaarallisia kemikaaleja pääse ympäristöön.

Valitettavasti viime vuosien aikana on käynyt selkeästi ilmi, ettei teollisuus kykene estämään vaarallisten kemikaalien leviämistä ympäröivään luontoon, lajeihin ja meidän ihmisten tai jopa sikiöiden elimistöön. Kompromississa todetaan, että hakija voi itse esittää kemikaalin korvaamista turvallisemmalla vaihtoehdolla. Tämä valitettavasti kannustaa kemianyrityksiä jatkamaan vanhojen haitallisten kemikaalien käyttöä turvallisten etsimisen sijaan.

Sopimus vahvistaa Euroopan neuvoston kannan viime joulukuulta, jossa korvaavuus koskisi vain pysyviä ja biokertyviä kemikaaleja. Kansalaisilla on myös oikeus saada tietoa siitä, onko kulutustuotteissa tiettyjä vaarallisia kemikaaleja. Tämä oikeus saada tietoa ei kuitenkaan koske kaikkia haitallisia kemikaaleja.

REACHin piti alunperin tilkitä suuria aukkoja kemikaalitietojen verkossa ja luoda tehokas ja yhtenäinen järjestelmä kemikaalien hallintaan. Nyt esitys on jättänyt tuhannet kemikaalit tietovaatimuksen ulkopuolelle, eikä vaarallisten kemikaalien korvaamisellekaan ole yhtenäistä järjestelmää. REACH lisää tietoa testattavien kemikaalien turvallisuudesta, mutta kaikkiaan EU menetti ainutlaatuisen mahdollisuuden suojella ihmisten ja ympäristön terveyttä. Tästä on kiittäminen ennenkaikkea Saksan vahvan kemianteollisuuden valtaa.

Suomi EU:n puheenjohtajamaana oli tiukassa paikassa vetäessään neuvotteluja neuvoston puolesta. Järjestöjen mielestä ihmetystä herättää se, miksi muut EU-maat eivät laittaneet Saksaa kuriin tässä asiassa, ja minkälaisia lehmänkauppoja neuvottelujen taustalle liittyy erityisesti suurten jäsenmaiden kesken.

WWF ja Greenpeace seuraavat REACHin vaiheet loppuun saakka. Periaatteessa parlamentin täysitunnossa parlamentaarikot voivat vielä vaatia tiukennuksia neuvoteltuun sopimukseen, vaikka käytännössä tämä lienee hyvin epätodennäköistä.

Lisätietoja:

WWF European Policy Office, Ninja Reineke, erityisasiantuntija, +32 (0) 479610451
WWF Suomi, Jari Luukkonen, suojelujohtaja, 040585 0020
Greenpeace, Mikael Sjövall, tiedottaja,/EU-koordinaattori, 050 3696 202