WWF: REACH jäi henkiin – hädin tuskin

REACH-kemikaaliasetus jäi henkiin Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen, mutta kriittisessä tilassa. WWF kuitenkin kiittää tukijoitaan, jotka vuosien ajan ovat osallistuneet WWF:n DetoX-kampanjaan ja näin pitivät REACH:n hengissä ja toivat kemikaalit ja niiden riskit päättäjien ja suuren yleisön tietoisuuteen.

Myönteistä on se, että uusi kemikaaliasetus korvaa noin 40 vuotta vanhoja säädöksiä, ja vie Euroopan pienen askeleen eteenpäin kohti kemikaalien säätelyä. Yritysten on kyettävä tarjoamaan turvallisuustiedot suurista määristä EU:ssa tuotettavista tai sinne tuotavista kemikaaleista. Asetuksessa on myös mekanismi, jolla pysyvät ja biokertyvät kemikaalit on korvattava, jos turvallisia vaihtoehtoja on.

REACH kuitenkin sallii myös monien haitallisten kemikaalien käytön jatkumisen, jos valmistaja osoittaa, että “he voivat riittävästi kontrolloida” niiden käyttöä. REACH ei siis edellytä sitä, että kaikki haitalliset kemikaalit on aina korvattava turvallisella vaihtoehdolla.

Uuden kemikaaliasetuksen tehokkaan kontrollin piiriin hyväksyttiin myös ainoastaan 12 000 kemikaalia 30 000:sta. Mikäli yksittäisen kemikaalin tuotanto tai tuonti alittaa kymmenen tonnia vuodessa, ei yritysten tarvitse toimittaa kunnon tietoa kemikaalin haitallisuudesta. Tämä kattaa 60 % kemikaaleista, joita säädellään REACH:n avulla.

“REACH jäi kauas alkuperäisestä tavoitteestaan, koska kemikaaliteollisuuden lobbaus pelästytti päättäjät. Näin ollen tulemme jatkossakin lukemaan uusista tutkimuksista siitä, miten kemikaalit aiheuttavat syöpää ja lisääntymishäiriöitä ihmisissä. Myös luonnonvaraiset eläimet arktisilta alueilta tropiikkiin tulevat kärsimään haitallisten kemikaalien vaikutuksista”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

“WWF:n kampanja ja muun muassa tekemämme kemikaalitestit toivat kemikaalit ja niiden riskit kuitenkin kaiken kansan tietoisuuteen. Yritysten on yhä vaikeampi väistää vastuutaan, sillä ihmiset osaavat nyt vaatia yrityksiä vastuuseen kemikaalien turvallisuudesta. WWF haluaa kiittää niitä tuhansia ihmisiä, jotka osallistuivat sen DetoX-kampanjaan ja auttoivat meitä pitämään REACH:n hengissä ja tuomaan kemikaalit päättäjien agendalle”, Luukkonen sanoo.

Lisätietoja: WWF Suomi, suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020