WWF:n Pandapalkinto 2006 suomalaisen joki- ja puroluonnon suojeluun Pohjois-Pohjanmaalla ja Espoossa

WWF:n 20 000 euron suuruinen Pandapalkinto jaetaan tänä vuonna kahden hankkeen kesken, joihin kumpaankin myönnetään 10000 euroa. Palkitut ovat Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen yhteinen metsäpurojen kunnostushanke Koillismaalla sekä Pro Espoonjoki ry:n työ Espoonjoen suojelemiseksi. Pandapalkinto on jaettu vuodesta 1999 lähtien.

Suomalainen puro- ja jokiluonto ovat kärsineet voimakkaista muokkauksista kuten uittoperkauksista, ojituksista ja patoamisista. Luonnontilansa menettäneet purot ja joet eivät sovellu enää esimerkiksi taimenen lisääntymisalueiksi. Nyt kahdeksatta kertaa jaettavalla WWF:n Pandapalkinnolla halutaankin kiinnittää huomiota puro- ja jokiluonnon tilaan ja suojelutarpeeseen.

Pohjois-Pohjanmaalla on hienosti aloitettu puroympäristöjen kartoitus- ja kunnostustyö. Purot ovat toistaiseksi jääneet Pohjois-Suomessa varsinaisten jokiympäristöjen kunnostuksen jalkoihin, siitä huolimatta, että purot ovat usein elintärkeitä nimenomaan taimenten lisääntymis- ja pienpoikasalueita. Metsähallitus, alueelliset ympäristökeskukset ja kunnat ovat osoittaneet ennakkoluulottomuutta ja ryhtyneet tähän tärkeään työhön ilman niin sanottua virallista suojeluohjelmaa. ”Merkittävä osa Suomessa vielä jäljellä olevasta puroluonnosta löytyy Koillismaalta ja sen säilyttäminen jälkipolville on myös ollut projektimme tavoite”, sanoi ympäristönhoitopäällikkö Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta.

Espoon kulttuuriympäristössä, aivan kuten koko Etelä-Suomessa, joet ovat kärsineet monista ihmistoiminnan vaikutuksista aina roskaamisesta rehevöitymiseen. Pro Espoonjoki ry – Pro Esbo å rf on onnistuneesti koonnut kansalaisjärjestöjä ja kalastusosakaskuntia yhteistyöhän järjestämään talkoita, melontatapahtumia ja tiedotustilaisuuksia koululaisille, suurelle yleisölle ja päättäjille Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyttämiseksi. ”Espoonjoen suojelemisessa ja kunnostamisessa ei ole kysymys ainoastaan työstä vesiluonnon hyväksi, vaan se edistää myös historiallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman säilymistä tuleville sukupolville”, sanoi WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen tänään Espoossa. ”Olemme saaneet myönteistä palautetta eri tahoilta ja Espoon virkamiesjohtokin on ottanut Espoonjoen keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Pandapalkinnon merkityksen näen erityisesti siinä, että sen myötä myös luottamushenkilöt yli puoluerajojen ottavat Espoonjoen suojelun omakseen”, sanoi Pro Espoonjoki ry:n puheenjohtaja Rainer Lahti vastaanottaessaan palkinnon.

WWF toivoo, että Pandapalkinto kannustaa viranomaisia ja muita toimijoita jatkamaan hyvin alkanutta työtä Pohjois-Pohjanmaalla ja Espoossa. ”Toivon, että myös ministeriöissä havahdutaan puroluonnon suojelemiseen. Purojen säilyttämisellä ja kunnostamisella on kiire”, sanoi valintaraadin puheenjohtaja, WWF:n hallintoneuvoston jäsen Heidi Andersson tänään Oulussa.

Valinnan tämänvuotisen Pandapalkinnon saajista 31 hakemuksen joukosta teki raati, johon kuuluivat Heidi Anderssonin ja Timo Tannisen lisäksi WWF:n hallituksen puheenjohtaja Jari Niemelä, suojelujohtaja Jari Luukkonen ja talouspäällikkö Harri Lundelin sekä näyttelijä, WWF:n Luonnon lähettiläs Kai Lehtinen.

Lisätietoja:
WWF, pääsihteeri Timo Tanninen, puh. (09) 7740 1052, gsm 040 5749 266
WWF, suojelujohtaja Jari Luukkonen, puh. (09) 7740 1045, gsm 040 585 0020
WWF, tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 7740 1051, gsm 040 592 6532

Hankkeet internetissä:
www.proespoonjoki.fi
www.ymparisto.fi/ppo/metsapurot

Liite tiedotteeseen 5.12.2006

Pandapalkinnon saajat 1999-2006

1999 Palkinto jaettiin kahden hakijan kesken:

  • Mahnalan ympäristökoulu, Hämeenkyrö ja
  • Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno

2000
Suomen Ympäristökasvatuksen seuran Vihreä Lippu -ympäristökasvatusohjelma

2001
FM Mia Rönkä, Turun yliopisto, saaristolinnuston tutkiminen

2002
Tampereen ammattikorkeakoulu, Snowchange – Pohjoisten alkuperäiskansojen havaintoja ilmastonmuutoksesta -projekti

2003
Heinolan lintutarha, luonnonvaraisten lintujen hoito

2004
ENO-Environment Online -verkkokoulu, Joensuu

2005 Palkinto jaettiin kahden hakijan kesken:

  • Suomen FSC-yhdistys
  • Luonto-Liiton, Maan ystävät ry:n, Dodon ja Nuorten Akatemian Ilmari-ilmastotiedotushanke

2006 Palkinto jaettiin kahden hakijan kesken:

  • Pro Espoonjoki ry – Pro Esbo å rf, Espoonjoen säilyttäminen
  • Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, metsäjokien ja -purojen kunnostus Koillismaalla