WWF aloittaa kenttähankkeen Borneon sademetsien suojelemiseksi

WWF Suomi aloittaa Borneossa kenttähankkeen, jossa perustetaan kansallispuisto sademetsien pelastamiseksi. Suojeluhankkeella turvataan uhanalaisten orankien kotimetsät ja torjutaan ilmastonmuutosta. Hankkeella saadaan aikaan hiilidioksidipäästöjen säästöt, jotka vastaavat 4,7 kertaa Suomen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Ilmaston ja uhanalaisten lajien lisäksi hankkeesta hyötyy 850000 paikallista ihmistä. Borneon sademetsissä elää 6 % kaikista maapallon lajeista.

WWF Suomen tavoitteena on perustaa uusi kansallispuisto Keski-Kalimantanin maakuntaan, Indonesian-puoleiseen osaan Borneota. Gunung Mullerin vuoristometsät ovat yksi saaren suurimpia yhtenäisiä metsäalueita. ”Jos nämä vuoristometsät saadaan suojeltua, Borneon sademetsien ja saaren eläinlajien, kuten orankien, tulevaisuus näyttää nykyistä paljon valoisammalta”, metsäpäällikkö Harri Karjalainen WWF:stä sanoo.

Hankealue kattaa noin miljoona hehtaaria, josta kansallispuiston osuus on 665 000 hehtaaria. Kansallispuisto on siis suurempi kuin Uudenmaan maakunta. Suojelemalla kansallispuiston alueen hakkuilta WWF estää 122 193 750 hiilitonnin (122,2 Mt) vapautumisen hiilidioksidipäästöinä ilmakehään* (4,7 kertaa Suomen vuosittaiset hiilidioksidipäästöt).

Kansallispuiston lisäksi WWF kehittää yhdessä alkuperäisheimojen järjestön, paikallishallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa paikallisten maanomistusoikeuksia sekä kouluttaa paikallisia asukkaita luonnonvarojen kestävässä käytössä ja tuotteiden jatkojalostuksessa. Näin asukkaiden tulot kasvavat ja huomataan, kuinka metsien kestävällä käytöllä saadaan aikaiseksi enemmän tuloja kuin niitä hakkaamalla. Suojelualueita ympäröivillä alueilla WWF kannustaa metsäyhtiöitä sitoutumaan vastuulliseen metsien käyttöön.

Borneon sademetsissä elää uhanalaisia lajeja, kuten orankeja, sarvikuonoja ja norsuja. Kymmenen viime vuoden aikana Borneon metsistä on löytynyt 361 uutta lajia. Metsäkato on Indonesiassa maailman nopeinta. Jos hakkuita ei saada kuriin, YK arvioi, että oranki on vaarassa kuolla sukupuuttoon viiden vuoden sisällä. Orankipopulaatio romahti jo puoleen 1990-luvulla. Orankien määräksi arvioidaan 55000 yksilöä. Sumatransarvikuonon Borneossa elävää alalajia on jäljellä enää 25–50 yksilöä, sumatrantiikereitä 400 yksilöä ja borneonnorsuja alle 1500 yksilöä.

WWF Suomen hanke on osa laajaa Borneon sydän -suojeluohjelmaa, jossa suojellaan kolmannes Borneosta eli alue, joka vastaa yli puolta Suomen pinta-alasta. Borneon sydän -suojeluohjelma sai poliittisen hyväksynnän helmikuussa 2007. Saaren keskiosiin muodostetaan yhtenäinen metsien verkosto kansallispuistoilla, suojelualueilla ja kestävällä metsien käytöllä. Ohjelman kattama alue on valtava, minkä vuoksi WWF-toimistot ympäri maailman työskentelevät yhdessä Borneon pelastamiseksi. Näin rakentuu eräs maailman merkittävimmistä suojeluohjelmista.

WWF Suomen Borneo-hanke käynnistyy vuonna 2008. WWF Suomi on itse keräämänsä rahoituksen lisäksi anonut hankkeelle tukea Suomen ulkoasiainministeriöltä kehitysyhteistyövaroista. Myös WWF-verkosto eri puolilta maailmaa rahoittaa suojelutyötä Borneossa.

WWF käynnisti tänään laajan kolmivuotisen sademetsäoperaation, jolla se kannustaa suomalaisia toimimaan tavoilla, joilla sademetsien tulevaisuus voidaan turvata. Operaatio sisältää Borneo-hankkeen lisäksi toimia Suomessa kuluttajien ja yritysten aktivoimiseksi.

Lisätietoja: metsäpäällikkö Harri Karjalainen, gsm 040 563 7179, metsänhoitaja Sampsa Kiianmaa, gsm 050 542 7017

Kuvamateriaali: Tiedotusvälineiden käyttöön on saatavilla valokuvia ja videota Borneolta. Tilaukset viestintäpäällikkö Laura Tahkokalliolta, 040 556 9860.

Taustatietoa WWF:n Sademetsän sankarit -operaatiosta

* Määrä on laskettu käyttämällä hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n suositusarvoja