WWF:ltä vastuullisen paperinostajan opas

WWF julkaisee tänään Brysselissä Euroopan paperiteollisuuden liiton paperiviikolla vastuullisen paperinostajan oppaan (WWF Guide to Buying Paper). Oppaaseen kuuluu mittari, jolla paperin ostaja voi arvioida paperin tuotannon toimintoja kierrätyskuidun käytön, vastuullisen metsänhoidon ja tuotannon aiheuttamien saasteiden ja päästöjen kuten kasvihuonekaasupäästöjen ja kaatopaikkajätteen osalta. UPM-Kymmene arvioi ensimmäisenä kaksi paperilaatuaan WWF:n mittarin kriteerien mukaan.

Maailman paperinkulutus on nelinkertaistunut viimeisen 40 vuoden aikana, ja se kasvaa edelleen. Tästä syystä paperin tuotannon vastuullisuus on yhä tärkeämpää, jotta voidaan turvata metsien monimuotoisuus, vähentää paperintuotannon kasvihuonekaasu- ja muita päästöjä.

Paperin tuotannon ympäristövaikutusten arvioiminen ei kuitenkaan ole suoraviivaista. Ajatus paperilaatujen ympäristöelinkaaren mittarista syntyi WWF:n ajatushautomossa, jonka se järjesti huomattavien paperinostajien kuten Canonin, IKEAn, Lafargen, McDonald’sin ja Unileverin kanssa.

“Paperin ostajan oppaalla ja siihen liittyvällä pisteytyksellä WWF pyrkii vaikuttamaan paperin markkinoihin niin, että ostopäätökseen ei vaikuta vain hinta, vaan myös puun alkuperä, tehtaiden energiankäyttö ja päästöt”, sanoo WWF Suomen metsäpäällikkö Harri Karjalainen.

Oppaaseen liittyvä mittari antaa paperin tuottajille mahdollisuuden olla oma-aloitteisia ja pisteyttää omia papereitaan vastuullisuuden kriteerien mukaisesti. WWF laittaa kolmannen osapuolen varmentamat paperipisteytykset internet-sivuilleen luomaansa “kohtauspaikkaan”, joka antaa laajalti tietoa paperin tuotannon ympäristökysymyksistä. Ensimmäiset esimerkit löytyvät jo WWF:n kansainvälisiltä nettisivulta.

“Ympäristölaatu on UPM:lle tärkeä asia, ja käytämme eri keinoja viestiä siitä sidosryhmille. Mielestämme WWF:n Paper Scorecard on yksi uusi hyvä työkalu, joka kertoo monipuolisesti paperin ympäristöasioista. Mittarin painotuksissa näemme kuitenkin vielä kehittämistarpeita”, sanoo ympäristö- ja yhteiskuntavastuujohtaja Marja Tuderman UPM-Kymmeneltä.

“On ilahduttavaa, että UPM-Kymmene osoittaa läpinäkyvyyttä listaamalla paperilaatujaan internetissä. Suomessakin käynnissä oleva metsäteollisuuden globaali rakennemuutos uhkaa johtaa paperin kehnompaan tuotantoon tropiikissa ja muilla kasvualueilla”, Harri Karjalainen sanoo.

WWF:n vastuullisen paperinostajan opas “WWF Guide to Buying Paper”, WWF:n paperimittari sekä tietoa UPM:n pisteytetyistä paperilaaduista löytyvät WWF:n kansainvälisiltä internetsivuilta.

Lisätietoja:

WWF Suomi, metsäohjelman päällikkö Harri Karjalainen, GSM 040 563 7179