WWF: Maailman energiantarve voidaan tyydyttää ja samalla päästöt kutistaa

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat päästövähennystavoitteet, väestönkasvu ja kehittyvien talouksien kuten Kiinan nousu muodostaa haasteellisen yhtälön maailman energiataloudelle. WWF:n Climate Solutions 2050 -raportti osoittaa kuitenkin, että yhtälö on ratkaistavissa. Lisäksi Suomi voi hyötyä tästä muutoksesta, mutta vain jos ympäristö ja puhdas energia nostetaan yhdeksi Suomen strategisen huippuosaamisen painopisteeksi. Myös toimivat puhtaan energian kotimarkkinat ovat välttämättömät alan viennin kehittymiseksi. Suomen roolia kehitysmaiden energia- ja ilmastohaasteiden ratkaisijana käsiteltiin tänään Helsingissä.

Monet kehitysmaat kärsivät jo nyt ilmastonmuutoksen vaikutuksista, kuten lisääntyneistä tulvista, kuivuudesta ja myrskyistä. Jotta maailman keskilämpötila ei nouse yli vaarallisen kahden asteen rajan, maailmanlaajuisia päästöjä pitää vähentää 60 – 80 % vuoden 1990 tasosta vain 42 vuoden aikana.

WWF:n Climate Solutions 2050 -raportissa kuvataan, miten tämä päästövähennys on mahdollinen tunnettujen kestävien energialähteiden ja -teknologioiden avulla. Samalla globaali energiantuotanto voidaan kaksinkertaistaa. Onnistuminen kuitenkin edellyttää, että tarvittavat poliittiset päätökset tehdään globaalisti ja valtioiden tasolla viiden vuoden sisällä. WWF:n ilmastoratkaisujen ytimessä ovat seuraavat seikat: 1) energiatehokkuus, 2) metsäkadon pysäyttäminen, 3) uusiutuvien energialähteiden lisääminen, 4) vetytalouden kehittäminen, 5) hiilen korvaaminen maakaasulla sekä 6) hiilen sidonta ja varastointi -tekniikan käyttöönotto.

“Kiina on hyvä esimerkki maasta, jossa akuutit ympäristöongelmat halutaan ratkaista, mutta ei kehityksen kustannuksella. Siellä tiedostetaan, että nykyinen tekniikka ei mahdollista esimerkiksi jääkaappia jokaiseen perheeseen. Siksi Kiinassa on kunnianhimoiset ohjelmat energiatehokkuuden, ekotuotteiden ja uusiutuvien energialähteiden lisäämiseksi. Kiinan kehitys tuleekin määrittämään, millaisia tuotteita maailmanmarkkinoilla liikkuu tulevaisuudessa”, sanoo WWF Suomen ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen.

WWF korostaa, että maailmanlaajuinen vähähiiliseen talouteen siirtyminen on edessä väistämättömästi, joten Suomi voi hyötyä muutoksesta teknologisena osaajana paisuvilla puhtaan energian maailmanmarkkinoilla. Esimerkiksi vuonna 2007 puhtaan energian investoinnit nousivat globaalisti 117 miljardiin dollariin, ja niiden vuosikasvu oli 33 %. Suomi ei kuitenkaan ole pysynyt viennin kasvussa mukana.

“Muun muassa Sitra on todennut, että Suomesta voi tulla globaalisti tunnettu cleantech-maa vain, jos panostamme toimiviin puhtaan teknologian kotimarkkinoihin”, Auvinen sanoo. “Kotimarkkinoiden luomiseksi tarvitaan ilmastopoliittisia ohjauskeinoja, kuten tuulivoimalle syöttötariffi, julkisiin hankintoihin kriteeriksi energiatehokkuus ja uusiutuva energia, teollisuudelle sitovat energiansäästösopimukset ja matalaenergiarakentamiseen määräyksiä.”

WWF korostaa myös innovaatioiden merkitystä energiateknologiassa. Niidenkin kaupalliseen läpimurtoon tarvitaan ohjauskeinoja. Markkinavetoisten ohjauskeinojen avulla valtion kustannukset jäävät pieniksi, ja panostus realisoituu ripeästi kotimarkkinoiksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi.

WWF:n järjestämään Virtaa maailmalle -seminaariin osallistui 190 päättäjää, asiantuntijaa ja yritysedustajaa. Seminaarin pääpuhuja oli tohtori Saalemul Huq, joka käsitteli ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyviä ratkaisuja erityisesti taloudellisten vaikutusten näkökulmasta.

Tutustu seminaariaineistoihin

Lisätietoja:
WWF Suomi, ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen, 050 330 5418
tiedottaja Mira Hannuksela, 040 592 6532 (seminaarin aikana 30.1. klo 13-18 soittopyynnöt Auviselle)

Climate Solutions 2050 -raportti (pdf-tiedosto, 3,07 Mt)