WWF Suomen puheenjohtaja professori Jari Niemelä on valittu kansainvälisen WWF:n hallitukseen

Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan dekaani professori Jari Niemelä on valittu kansainvälisen WWF:n hallitukseen. Niemelä on toiminut WWF Suomen hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2004. Luottamustoimen laajeneminen WWF Suomesta kansainväliselle tasolle on Jari Niemelälle luontevaa. Myös tutkijana ja dekaanina hän pyrkii määrätietoisesti kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja on tehnyt laajasti myös muuta kansainvälistä yhteistyötä.

“WWF:n toiminnassa on hienoa se, että siinä korostuvat luonnonsuojelun yhteiskunnalliset kytkennät: luonnonvarojen suojelua ja kestävää käyttöä edistetään yhteistyössä yhteiskunnan eri tahojen kanssa”, Jari Niemelä sanoo.

Tutkimustoiminnassaan Jari Niemelä selvittää kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisen toiminnan aiheuttamiin luonnonsuojelullisiin ongelmiin erityisesti metsien ekologiaan, kaupunkiekologiaan ja kehitysmaiden luonnonsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Kansainvälisen WWF:n hallituksen puheenjohtaja on vuodesta 2002 ollut HE Chief Emeka Anyaoku. Hallitukseen kuuluu enintään 20 jäsentä, ja he edustavat WWF-toimistojen hallituksia tai hallintoneuvostoja.

WWF Suomen korkein päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva hallintoneuvosto. Sen puheenjohtaja on tällä hetkellä kansanedustaja Pertti Salolainen. Hallintoneuvosto valitsee WWF Suomen hallituksen, joka johtaa ja valvoo WWF:n toimiston käytännön työtä.

Lisätietoja kansainvälisen WWF:n hallituksesta sekä WWF-verkostosta on kansainvälisen WWF:n verkkosivuilla.

Lisätietoja:

WWF Suomi: puheenjohtaja, professori Jari Niemelä, 040 740 8539; pääsihteeri Timo Tanninen, 040 574 9266